Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, đề kiểm tra Unit 13 What do you do in your free time? có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 5 Unit 13 giúp các em học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

1. Match

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

2. Look at the picture and answer the question.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

3. Reorder the word to make correct sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

ĐÁP ÁN

1. Match.

1 - D; 2 - F; 3 - I; 4 - A; 5 - J; 6 - G; 7 - B; 8 - E: 9 - H; 10 - C

2. Look at the picture and answer the question.

1 - He has a backache.

2 - You should take some aspirins.

3 - She watches television.

4 - He is reading book.

5 - I built the sand castle.

3. Reorder the word to make the correct sentence.

1 - What is the matter with your accident?

2 - What does your brother do in his free time?

3 - What’s your favorite pastime?

4 - What do they often do when they have spare time?

5 - What did you do when you were in Hue?

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 8.419
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm