Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Đề ôn tập từ vựng Unit 13 tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả.

1. Look at the picture and write the word/ phrase under each picture. The first letter is a cue for you.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

2. Complete each phrase with a suitable verb.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

3. Read and complete the sentence with a suitable word/ phrase.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

ĐÁP ÁN

1. Look at the picture and write the word/ phrase under each picture. The first letter is a cue for you.

1 - go camping;

2 - play baseball;

3 - go to the cinema;

4 - ride the motorbike;

5 - fly the plane

2. Complete each phrase with a suitable verb.

1 - draw pictures;

2 - play chess;

3 - clean the house;

4 - go swimming;

5 - work in the garden;

6 - go skating;

7 - ride a bike;

8 - climb the tree;

9 - play with the knife;

10 - watch television

3. Read and complete the sentence with a suitable word/ phrase.

1 - go to the cinema;

2 - go shopping;

3 - go fishing;

4 - stomach ache;

5 - cold;

6 - climbing;

7 - forest;

8 - river;

9 - programme;

10 - surfing

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm