Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Nằm trong bộ đề Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức được học trong Unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast! để chuẩn bị tốt nhất cho những kì thi quan trọng sắp tới.

Unit 12. Don't ride your bike too fast! trang 48 - 51 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới

UNIT 12. DON'T RIDE YOU BIKE TOO FAST!

Bài 12. Đừng đi xe đạp quá nhanh!

A. Pronunciation trang 48 SBT Tiếng Anh 5 Unit 12

1. Mark the sentence intonation (). Then say the sentences aloud. Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu sau.

Đáp án

1. Don't play with the stove! OK, I won't.

2. Don't play with the knife! OK, I won't.

3. Why shouldn't I play with the stove? Because you may get a burn.

4. Why shouldn't I play with the knife? Because you may cut yourself.

Hướng dẫn dịch

1. Đừng nghịch lò nướng! Ừm, tớ sẽ không nghịch.

2. Đừng nghịch dao! Ừm, tớ sẽ không nghịch.

3. Tại sao tớ không nên nghịch lò nướng? Vì bạn có thể bị bỏng.

4. Tại sao tớ không nên nghịch dao? Vì bạn có thể bị đứt tay.

2. Read and complete. Then say the sentences aloud. Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to những câu này.

Đáp án

1 - Don't

2 - ride, bike

3 - Why, Because

Hướng dẫn dịch

1. Đừng trèo cây!

2.

A: Tại sao tớ không nên đi xe đạp quá nhanh?

B: Vì bạn có thể bị ngã khỏi xe.

3.

A: Tại sao tớ không nên chạy xuống cầu thang?

B: Vì bạn có thể bị ngã gãy chân.

B. Vocabulary trang 48 - 49 SBT Tiếng Anh 5 Unit 12

1. Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1. d (chơi với dao)

2. e (đi xe đạp quá nhanh)

3. a ( chạy xuống cầu thang)

4. b (bị bỏng)

5. c (bị gãy chân)

2. Complete the sentences with four of the phrases in B1. Hoàn thành những câu sau với bốn cụm ở B1

1. Don't ___________ because you may cut yourself.

2. Don't play with the matches because you may __________

3. A: Why shouldn't I ______________?

B: Because you may fall and break your arm

4. You shouldn't __________ because you may fall off it.

Đáp án

1 - play with the knife

2 - get a burn

3 - run down the stairs

4 - ride your bike too fast

Hướng dẫn dịch

1. Đừng chơi vớỉ dao bởỉ vì bọn có thể bị đứt tay.

2. Đừng chơi với những que diêm bởi vì bạn có thể bị phỏng/bỏng.

3.

A: Tại sao tôi không nên chạy xuống cầu thang?

B: Bởi vì bạn có thể bị ngã và gãy tay.

4. Bạn không nên đạp xe đạp quá nhanh bởi vì bạn có thể bị ngã xe.

C. Sentence patterns trang 49 SBT Tiếng Anh 5 Unit 12

1. Read and match. Đọc và nối.

1. What are you doing with the stove?

2. Don't play with the knife!

3.Should he climb the tree?

4. Why shouldn't he play with the knife?

a. Because he may cut himself.

b. No, he shouldn't.

c. I want to cook the cabbage.

d. OK. I won't.

Đáp án

1. c

Bạn làm gì với bếp vậy? Tớ muốn nấu bắp cải.

2. d

Đừng nghịch dao! Ừ, tớ sẽ không nghịch.

3. b

Cậu ấy có nên trèo cây không? Không, cậu ấy không nên.

4. a

Tại sao cậu ấy không nên nghịch dao? Vì cậu ấy có thể bị đứt tay.

2. Complete the text with the sentences in the box. Hoàn thành đoạn sau với những câu trong khung.

Đáp án

1. d 2. e 3. b 4. a 5. c

Hướng dẫn dịch

Mary: Tom đang làm gì đằng kia vậy?

Nam: Cậu ấy đang chơi với chú chó hàng xóm.

Mary: Cậu ấy không nên làm vậy.

Nam: Tại sao không?

Mary: Vì nó nguy hiểm. Tom, đừng chơi với chó!

Tom: Tại sao vậy?

Mary: Nó có thể sẽ cắn bạn.

Tom: Được, tớ sẽ không chơi.

D. Speaking trang 50 SBT Tiếng Anh 5 Unit 12

1. Read and reply Đọc và trả lời.

a. What are you doing with the knife?

b. Don't play with the knife!

c. Why shouldn't you ride your bike too fast?

Hướng dẫn dịch

a. Bạn đang làm gì với dao vậy?

b. Đừng nghịch dao!

c. Tại sao bạn không nên đi xe đạp nhanh?

Gợi ý

a - I am cutting an orange.

b - Ok, I will not.

c - Because it is dangerous.

2. Respond to the sentences above. Đáp lại những câu trên.

Gợi ý

a. What are you doing with the knife? - I'm cutting a pear.

b. Don't play with the knife! - OK, I won't.

c. Why shouldn't you ride your bike too fast? - Because you may fall and break your leg.

Hướng dẫn dịch

a. Bạn đang làm gì với con dao? - Tôi đang cắt một quả lê.

b. Đừng nghịch dao! - Được, tôi sẽ không.

c. Tại sao bạn không nên đạp xe quá nhanh? - Vì bạn có thể bị ngã và gãy chân.

E. Reading trang 50 - 51 SBT Tiếng Anh 5 Unit 12

Read and circle a, b or c. Đọc và khoanh a, b hoặc c.

Hướng dẫn dịch

AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Bạn nên cẩn thận để tránh chúng.

- Không chơi với những đồ vật sắc như dao hay kéo.

- Không chạm vào những con vật trên phố vì chúng có thể sẽ cắn hay cào bạn.

- Không nghịch bếp vì bạn có thể sẽ gây hỏa hoạn.

- Đội mũ bảo hiểm khi bạn đi xe đạp hay xe máy.

- Khi xảy ra tai nạn, hãy nhờ giúp đỡ nếu cần thiết.

Đáp án

1. a (Bạn nên cẩn thận để tránh tai nạn.)

2. b (Không chơi với đồ vật nhọn như dao hay kéo.)

3. c (Không sờ vào những con vật trên phố vì chúng có thể cắn hay cào bạn.)

4. b (Bạn không nên nghịch bếp vì bạn có thể gây hỏa hoạn.)

5. c (Hãy nhờ giúp đỡ nếu gặp tai nạn.)

F. Writing trang 51 SBT Tiếng Anh 5 Unit 12

1. Put the words in order to make sentences. Xếp các từ sau để tạo thành câu.

Đáp án

1. Don't play with the knife!

(Không được nghịch dao!)

2. What are you doing with the stove?

(Bạn đang làm gì với bếp vậy?)

3. I'm going to cook some food.

(Tớ định nấu vài món.)

4. Why shouldn't he climb the tree?

(Tại sao cậu ấy không nên leo cây?)

5. Because he may fall and break his leg.

(Vì cậu ấy có thể bị ngã gãy chân.)

2. Complete the sentences. Hoàn thành các câu sau.

Đáp án

1. cut himself

Tom không nên nghịch dao vì cậu ấy có thể bị đứt tay.

2. bite her hand

Linda đang chơi với chó nhà hàng xóm. Cô ấy không nên làm vậy vì nó có thể sẽ cắn tay cô ấy.

3. fall and break his leg

Nam không nên đi xe đạp quá nhanh vì cậu ấy có thể bị ngã gãy chân.

4. get a burn

Mai đang nghịch diêm. Cô ấy có thể bị bỏng.

5. fall break his arm

Peter không nên trèo tường vì cậu ấy có thể bị ngã gãy tay.

Trên đây là nội dung Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 12: Don't ride your bike too fast!. Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 12 Don't ride yoru bike too fast! bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 12 các lesson: Pronunciation; Vocabulary; Sentence patterns; Speaking; Reading và Writing giúp các em học sinh lớp 5 giải SBT tiếng Anh lớp 5 Unit 12 đầy đủ cũng như ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm unit 12 Don't ride yoru bike too fast! hiệu quả.

* Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast! đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
118 36.974
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm