Giải SBT Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh 5 chương trình mới Unit 16: Where's the post office? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải tiếng Anh Unit 16 lớp 5 Where's the post office? sách bài tập hướng dẫn giải các bài tập tiếng Anh lớp 5 trong trang 64 - 67 SBT tiếng Anh lớp 5 chương trình mới tập 2 Unit 16 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

A. Phát âm - Pronunciation trang 64 SBT Tiếng Anh 5 Unit 16

1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud. Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to những câu này.

Đáp án

1. Where's the supermarket? It's opposite the museum.

2. Where's the theatre? It's between the post office and the pharmacy.

3. Where's the railway station? It's on the corner of the street.

Hướng dẫn dịch

1 - Siêu thị ở đâu? Nó ở đối diện bảo tàng.

2 - Rạp hát ở đâu? Nó ở giữa bưu điện và hiệu thuốc.

3 - Ga tàu ở đâu? Nó ở góc phố.

2. Read and complete. Then say the sentences aloud. Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to các câu này.

Đáp án

1. the post office, It's

2. the theatre, end

3. the hospital, between

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bưu điện ở đâu?

B: Nó ở đối diện hiệu thuốc.

2.

A: Rạp hát ở đâu?

B: Nó ở cuối phố Pear.

3.

A: Bệnh viện ở đâu?

B: Nó ở giữa nhà ga tàu và sân vận động.

B. Từ vựng - Vocabulary trang 64 - 65 SBT Tiếng Anh 5 Unit 16

1. Say where the buildings are. Nói địa điểm các tòa nhà.

Đáp án

1. The theatre is on the corner of White Avenue and Apple Street.

(Rạp hát ở góc Đại lộ White và Phố Apple.)

2. The pharmacy is on the corner of White Avenue and Orange Street.

(Hiệu thuốc nằm ở góc đại lộ White và phố Orange.)

3. The post office is on the corner of Apple Street and White Avenue.

(Bưu điện ở góc phố Apple và đại lộ White.)

4. The cinema is next to the supermarket.

(Rạp chiếu phim ở cạnh siêu thị.)

5. The supermarket is between the cinema and the hospital.

(Siêu thị ở giữa rạp chiếu phim và bệnh viện)

6. The hospital is next to the supermarket.

(Bệnh viện ở cạnh siêu thị.)

7. The stadium is opposite the cinema.

(Sân vận động ở đối diện rạp chiếu phim.)

8. Green Tower is at the end of Apple Street.

(Tháp Green ở cuối phố Apple.)

2. Complete the sentences. Use the map in B1. Hoàn thành các câu sau. Sử dụng bản đồ ở B1.

Đáp án

1. opposite

Sân vận động ở đối diện rạp chiếu phim.

2. between

Siêu thị ở giữa rạp chiếu phim và bệnh viện.

3. on the corner

Rạp hát ở góc đại lộ White và phố Apple.

4. next to

Rạp chiếu phim ở cạnh siêu thị.

5. at the end

Bưu điện ở cuối phố Apple.

C. Mẫu câu - Sentence patterns trang 65 SBT Tiếng Anh 5 Unit 16

1. Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1. c

Bạn giúp tôi được không? Đương nhiên rồi.

2. e

Bưu điện ở đâu? Nó ở cuối phố.

3. b

Nó có ở gần đây không? Có, bạn có thể đi bộ tới đó.

4. d

Làm thế nào để tới được rạp hát thành phố?

Rẽ phải. Nó ở góc phố.

5. a

Xe buýt nào tới sở thú? Số 34.

2. Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. d 2. c 3. b 4. a 5. e

Trung: Xin lỗi? Chú có thể giúp cháu không ạ?

Người đàn ông: Tất nhiên rồi.

Trung: Bảo tàng ở đâu ạ?

Người đàn ông: Nó khá xa đây đấy.

Trung: Làm thế nào để tới đó được ạ?

Người đàn ông: Cháu sẽ phải bắt xe buýt.

Trung: Vậy bến xe buýt ở đâu ạ?

Người đàn ông: Rẽ phải. Nó ở cuối phố.

Trung: Cháu nên bắt xe số bao nhiêu ạ?

Người đàn ông: Số 75.

Trung: Cảm ơn chú. Chú thật tốt.

Người đàn ông: Không có gì.

D. Nói - Speaking trang 66 SBT Tiếng Anh 5 Unit 16

1. Read and reply. Đọc và trả lời.

a. Excuse me. Can you help me?

b. Where's the supermarket, please?

c. Is the theatre far from here?

d. How can I get there?

Hướng dẫn dịch

a. Xin lỗi? Bạn có thể giúp tôi không?

b. Cho hỏi siêu thị ở đâu?

c. Rạp hát có ở xa đây không?

d. Làm sao để tới được đó?

2. Ask and answer the questions above. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên.

Gợi ý 1

a - Excuse me. Can you help me?

Yes, I can.

b - Where's the supermarket, please?

It is at the end of Duy Tan street.

c - Is the theatre far from here?

No, it isn't. It is about 500 metres from here.

d - How can I get there?

You can walk to there.

Hướng dẫn dịch

a - Xin lỗi. Bạn có thể giúp tôi được không?

Vâng tôi có thể.

b - Làm ơn đi siêu thị ở đâu?

Nó ở cuối đường Duy Tân.

c - Nhà hát có xa đây không?

Không, không phải vậy. Nó là khoảng 500 mét từ đây.

d - Tôi có thể đến đó bằng cách nào?

Bạn có thể đi bộ đến đó.

Gợi ý 2

a - Excuse me. Can you help me?

Yes, I can.

b - Where's the supermarket, please?

It is on Ton That Thuyet street.

c - Is the theatre far from here?

Yes, it is. There is a theatre on Xuan Thuy street. It's about 1 kilometres from here.

d - How can I get there?

You can get there by bus.

GG dịch

a - Xin lỗi. Bạn có thể giúp tôi được không?

Vâng tôi có thể.

b - Xin hỏi siêu thị ở đâu?

Nó nằm trên đường Tôn Thất Thuyết.

c - Nhà hát có xa đây không?

Vâng, đúng vậy. Có một nhà hát trên đường Xuân Thủy. Nó cách đây khoảng 1 cây số.

d - Làm thế nào tôi có thể đến đó?

Bạn có thể đến đó bằng xe buýt.

E. Đọc - Reading trang 66 SBT Tiếng Anh 5 Unit 16

1. Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. uncle 2. there 3. city 4. places 5. wrong 6. blocks

My name's Sinh. Last week, my family went to Ho Chi Minh City to visit my uncle. It was the first time I was there. On the third day of our visit, my brother and I had a city tour by bus. We visited some places such as the City Theatre, the zoo and Ben Thanh Market. Unfortunately, we got lost on the way home because we took the wrong bus! Fortunately, we took the right bus home in the end. It stopped across the street, about three blocks from my uncle's house.

Tên tôi là Sinh. Tuần trước gia đình tôi tới thành phố Hồ Chí Minh để thăm chú tôi. Đó là lần đầu tiên tôi tới đó. Vào ngày thứ ba của chuyến đi, anh tôi và tôi đã có một cuộc dạo quanh thành phố bằng xe buýt. Chúng tôi đã đi thăm một số nơi như Nhà hát thành phố, sở thú và chợ Bến Thành. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị lạc trên đường về nhà vì chúng tôi bắt nhầm xe buýt! May thay, cuối cùng chúng tôi đã bắt được đúng xe buýt về nhà. Nó đã dừng ở trên phố, cách nhà chú tôi ba nhà.

2. Read again and answer. Đọc lại và trả lời.

1. Where was Sinh last week?

2. Who did his family visit?

3. How did Smith and his brother go for the city tour?

4. What happened after their city tour?

5. How far is the bus stop from his uncle's house?

Đáp án

1. He was in Ho Chi Minh City.

Tuần trước Sinh đã ở đâu? Cậu ấy ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. They visited Sinh's uncle.

Gia đình cậu ấy đã đi thăm ai? Họ đi thăm chú cuả Sinh.

3. They went by bus.

Sinh và anh trai đi thăm thành phố bằng gì? Họ đi bằng xe buýt.

4. They got lost.

Chuyện gì đã xảy ra sau chuyến đi thăm thành phố của họ?

Họ đã bị lạc.

5. It's about three blocks from his uncle's house.

Xe buýt dừng cách nhà chú của Sinh bao xa?

Nó cách nhà chú của Sinh khoảng 3 nhà.

F. Viết - Writing trang 67 SBT Tiếng Anh 5 Unit 16

1. Put the words in order to make sentences. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu.

Đáp án

1. Turn right at the next corner.

Rẽ phải ở góc phố tiếp theo.

2. It's not far from here.

Nó không xa đây đâu.

3. How can I get there?

Làm sao tôi có thể tới đó?

4. You can take a taxi.

Bạn có thể bắt taxi.

5. The bus stop is at the entrance of the zoo.

Bến xe buýt ở cổng sở thú.

2. Look and write. Nhìn và viết.

Đáp án

Nó ở đâu?

1. The pharmacy is opposite the stadium.

Hiệu thuốc ở đối diện sân vận động.

2. The theatre is between the supermarket and the post office.

Rạp hát ở giữa siêu thị và bưu điện.

3. The post office is next to the theatre.

Bưu điện ở cạnh rạp hát.

4. Green Tower is at the end of Apple Street.

Toàn nhà Green ở cuối phố Apple.

* Xem thêm bộ bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office? có đáp án tại:

Trên đây Lời giải SBT tiếng Anh Unit 16 lớp 5: Where's the post office? đầy đủ nhất. Mời bạn đọc ôn tập Lý thuyết tiếng Anh Unit 16 lớp 5 Where's the post office? tại:

- Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?

- Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 16: Where's The Post Office?

- Soạn Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Đánh giá bài viết
141 41.862
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm