Ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16 Where's the post office?

Tiếng Anh Unit 16 lớp 5: Where's the post office?

Bài tập tiếng Anh 5 Unit 16 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 5 Unit 16 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 16: Where's the post office? hiệu quả.

Add one letter to have the correct word. (Thêm một chữ để được từ đúng).

1. TURN L_FT

2. TRA_EL

3. _ALK

4. ST_TION

5. MUS_UM

6. _ORNER

7. LAK_

8. RO_D

9. _EST

10. LAN_MARK

Circle the odd one out. (Chọn từ khác các từ còn lại).

1. a. schoolb. hospitalc. parkd. children
2. a. turn leftb. landmarkc. go straightd. turn right
3. a. gob. takec. busd. catch
4. a. onb. roadc. alongd. in
5. a. whereb. whyc. howd. street
6. a. bookstoreb. traffic lightsc. road signsd. zebra crossing

Match the sentence with an appropriate response. (Nối các câu lại với nhau sao cho phù hợp).

1. How far is it from your house to the park?a. It’s near the Odeon theatre.
2. Where’s the cinema please?b. No, it isn’t. only 5 minutes on foot.
3. Is the post office far from here?c. You can take the bus No 28.
4. How long does it take from the zoo to the museum by motorbike?d. About 2 kilometers
5. How can I get to the zoo?e. It takes about five minute by motorbike.

ĐÁP ÁN

Add one letter to have the correct word. (Thêm một chữ để được từ đúng).

1 - Turn left; 2 - travel; 3 - walk; 4 - station; 5 - museum;

6 - corner; 7 - Lake; 8 - Road; 9 - West; 10 - Landmark;

Circle the odd one out. ( Chọn từ khác các từ còn lại).

1 - d; 2 - b; 3 - c; 4 - b; 5 - d; 6 - a;

Match the sentence with an appropriate response. (Nối các câu lại với nhau sao cho phù hợp).

1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - e; 5 - c;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16 có đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
7 3.384
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm