Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 Online

Bài tập tiếng Anh 5 unit 2 I always get up early. How about you? Online

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 unit 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn luyện những kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như kiểm tra trực tuyến kiến thức unit 2 I always get up early. How about you?

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. What do your parents __________ in the evening? – They _________ me with my homework.
 • 2. _________? – I am watching cartoons on TV.
 • 3. Do you _______ to the shopping mall in the evening?
 • 4. Do you go to school _______?
 • 5. Mary often _____________ TV after dinner with her parents.
 • 6. __________? – He usually has some lessons at school.
 • Translate into English.
 • 1. Tommy thường xuyên làm bài tập về nhà của anh ấy.
 • 2. Anh trai của tôi đánh răng một lần một ngày.
 • 3. Tom chat với bạn bè của cậu ấy bao nhiêu lần một tuần?
 • Complete the passage by choosing A, B, C or D.

  My name is Sam. My typical day starts at 7. After having (1) ______________, I pack my school bag and ride to (2) _______. At school I have many different subjects like Maths, English, Music and History. I usually play (3) _____________ and sometimes chat with friends during break time. My last lesson ends at 11:30. I ride home and have lunch with my family. I take a nap for two hours then I play sports. After that I help mum (4) ______________ the dinner. After dinner, I read fairy tales and do my homework. I (5)______  to bed at ten o’clock.

 • 1. After having (1) ______________, I pack my school bag
 • 2. I pack my school bag and ride to (2) _______.
 • 3. I usually play (3) _____________ and sometimes chat with friends during break time.
 • 4. After that I help mum (4) ______________ the dinner.
 • 5. I (5)______ to bed at ten o’clock.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.042
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm