Bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 2 Online

Bài tập tiếng Anh 5 unit 2 I always get up early. How about you? Online

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 unit 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn luyện những kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như kiểm tra trực tuyến kiến thức unit 2 I always get up early. How about you?

 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. What do your parents __________ in the evening? – They _________ me with my homework.
 • 2. _________? – I am watching cartoons on TV.
 • 3. Do you _______ to the shopping mall in the evening?
 • 4. Do you go to school _______?
 • 5. Mary often _____________ TV after dinner with her parents.
 • 6. __________? – He usually has some lessons at school.
 • Translate into English.
 • 1. Tommy thường xuyên làm bài tập về nhà của anh ấy.
 • 2. Anh trai của tôi đánh răng một lần một ngày.
 • 4. Tom chat với bạn bè của cậu ấy bao nhiêu lần một tuần?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.213
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm