Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit?

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19 chương trình mới

Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 19: Which place would you like to visit? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trong bài này, toàn bộ những từ vựng quan trọng có trong bài 19 Tiếng Anh lớp 5 sẽ được đưa ra, kèm theo phiên âm và nghĩa, sẽ giúp các em học và nhớ từ vựng nhanh hơn.

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

visit

/ˈvɪzɪt/

đi thăm, chuyến đi

pagoda

/pəˈɡəʊdə/

thăm ngôi chùa

park

/pɑː(r)k/

công viên

temple

/ˈtemp(ə)l/

đền

theatre

/ˈθɪətə(r)/

rạp hát

bridge

/brɪdʒ/

cây cầu

city

/ˈsɪti/

thành phố

village

/ˈvɪlɪdʒ/

ngôi làng

town

/taʊn/

thị trấn

museum

/mjuːˈziːəm/

viện bảo tàng

centre

/ˈsentə(r)/

trung tâm

somewhere

/ˈsʌmweə(r)/

nơi nào đó

zoo

/zuː/

sở thú

lake

/leɪk/

hồ nưóc

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

thưởng thức, thích thú

expect

/ɪkˈspekt/

mong đợi

exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

náo nhiệt

interesting

/ˈɪntrəstɪŋ/

thú vị

attractive

/əˈtræktɪv/

cuốn hút

in the middle of

/ɪn ðə ˈmɪd(ə)l əv/

ở giữa

weekend

/ˌwiːkˈend/

ngày cuối tuần

delicious

/dɪˈlɪʃəs/

ngon

people

/ˈpiːp(ə)l/

người dân

history

/ˈhɪst(ə)ri/

lịch sử

statue

/ˈstætʃuː/

bức tượng

yard

/jɑː(r)d/

cái sân

holiday

/ˈhɒlɪdeɪ/

kì nghỉ

place

/pleɪs/

địa điểm

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 19: Which place would you like to visit? Ngoài ra, VnDoc.com cũng cập nhật liên tục các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
7 3.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm