Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao What happened in the story?

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Write the past simple of regular verbs

1. play

: _____________

2. help

: _____________

3. wash

: _____________

4. live

: _____________

5. walk

: _____________

6. disappear

: _____________

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. An Tiem and his family could go back home ______ the end

A.in

B. on

C. of

D. with

2. My brother _________ reading fairy tales very much

A. likes

B. like

C. liked

D. liking

3. I think Snow White is beautiful ______ kind

A. or

B. so

C. but

D. and

4. The brother in the story was so _________. He wanted to have all of the money

A. tall

B. big

C. greedy

D. strong

5. She loves folk tales very much because each of them __________ her a lesson in life.

A. gives

B. shares

C. tells

D. talks

6. What does she think _______ folk tales?

A. in

B. about

C. of

D. on

7. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in ______beak

A. it

B. their

C. its

D. his

8. What __________ does Sarah like reading?

A. kind of storys

B. kinds of story

C. kind of stories

D. kinds of stories

Exercise 3: Read the following the text and answer the following questions

Yesterday, Oliver, Daisy and their parents went to the beach for Oliver’s birthday. The weather was beautiful. It was sunny and windy. The children played volleyball with their father. Mum put their food on a green blanket. The family sat on the blanket and ate lunch. They gave Bill a cake and they sang a birthday song. Then Bill blew the candles. After lunch, family members slept.

1. Where did Oliver’s family go to yesterday?

______________________________________________

2. What sport did the children play with their father?

______________________________________________

3. Where did the family sit and eat their lunch?

______________________________________________

4. Did Bill blow the candles?

______________________________________________

5. What did they do after lunch?

______________________________________________

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. First, the poor girl go into the forest

______________________________________________

2. Then, she met a old man

______________________________________________

3. How oftens do you read folk tales? - Once a week

______________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. your/ What/ book?/ is/ favorite/

______________________________________________

2. is/ My/ Alibaba and the forty thieves./ brother/ reading

______________________________________________

3. free/ time/ I/ go/ often/ camping/ my/ in/ ./

______________________________________________

4. likes/ father/ fishing/ river/ the/ in/ My/ ./

______________________________________________

5. island./ live/ Mai An Tiem/ on/ an/ had/ to/

______________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story?

Exercise 1: Write the past simple of regular verbs

1. play

: played

2. help

: helped

3. wash

: washed

4. live

: lived

5. walk

: walked

6. disappear

: disappeared

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. D

4. C

5. A

6. C

7. C

8. D

Exercise 3: Read the following the text and answer the following questions

1. They went to the beach

2. They played volleyball with their father

3. The family sat on the blanket and ate their lunch

4. Yes, he did

5. They slept after lunch.

GG dịch

Hôm qua, Oliver, Daisy và bố mẹ của họ đã đến bãi biển để dự sinh nhật của Oliver. Thời tiết thật đẹp. Trời đầy nắng và gió. Những đứa trẻ chơi bóng chuyền với cha của chúng. Mẹ đặt thức ăn của họ trên một tấm chăn màu xanh lá cây. Cả nhà đắp chăn ngồi ăn trưa. Họ tặng Bill một chiếc bánh và hát một bài hát chúc mừng sinh nhật. Rồi Bill thổi nến. Sau khi ăn trưa, các thành viên trong gia đình đã ngủ.

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. go => went

2. a => an

3. oftens => often

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What is your favorite book?

2. My brother is reading Alibaba and the forty thieves

3. I often go camping in my free time

4. My father likes fishing in the river

5. Mai An Tiem had live on an island

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story? có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time? MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story? có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Tham khảo thêm đề kiểm tra Online:

Đánh giá bài viết
20 4.742
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm