Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast! online

Trắc nghiệm unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast! Online

Bài tập tiếng Anh unit 12 lớp 5 Don't ride your bike too fast! có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 phổ biến là tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh 5 hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Circle the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Match the sentence with an appropriate response.
 • 1. Don’t play with the knife. Linda.
 • 2. Why did she have the accident?
 • 3. Why shouldn’t we drive too fast?
 • 4. He often plays with a lighter.
 • 5. Don’t climb the tree, Henry
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm