Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 12 chương trình mới

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 12: Don't ride your bike too fast! sau đây. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 12.

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don't ride your bike too fast! có đáp án, mời các em tham khảo thêm Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 11, 12, 13, 14, 15 để có kiến thức đa dạng về từ vựng và ngữ pháp khác nhau.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Fill in the blank
 • 1. F_ST
  Viết lại đầy đủ cả từ
  fast
 • 2. TOU_H
  touch
 • 3. C_IMB
  climb
 • 4. CA_BAGE
  cabbage
 • 5. K_IFE
  knife
 • 6. MA_CHES
  matches
 • 7. S_AIR
  stair
 • 8._TOVE
  stove
 • 9. B_EAK
  break
 • 10. DAN_EROUS
  dangerous
 • II. Fill in the blank with suitable word
 • 1. What are you__________? I’m __________a cabbage.
  Hai đáp án cần điền ngăn cách nhau bằng dấu gạch ngang, ví dụ: do - I
  doing - cutting
 • 2. Don’t play with a _________. You may cut yourself.
  knife
 • 3. He shouldn’t climb the tree because he may ____________and break his leg.
  fall
 • 4. Why _________I play with the matches? Because you may get a burn.
  shouldn't
 • 5. They are ________________the apple tree. They may fall.
  climbing
 • 6. Mary shouldn’t _____________too fast because she may fall off her bike and break her leg.
  ride
 • 7. Don’t __________the stove. You may get a burn.
  touch
 • 8. Linda is playing with a cat. It may _____________her face.
  scratch
 • 9. Falling is common type of ______________for young children at home.
  accident
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.640
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5

  Xem thêm