Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2018 - 2019 bao gồm chi tiết đáp án cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân năm 2018 - 2019

 • Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
 • a/ Số thập phân gồm có “Năm đơn vị, bảy phần nghìn" viết là:
 • b/ Chữ số 6 trong số 157,62 chỉ:
 • Câu 2: Nối cách đọc số ở cột A với viết số ở cột B sao cho phù hợp
  Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán
 • 1.
  b
 • 2.
  d
 • 3.
  a
 • 4.
  c
 • Câu 3: Chọn đáp án đúng
 • a/

  3\frac{6}{100}m2 = …….. m2

 • b.

  2\frac{1}{2}giờ = ……. phút

 • Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

  a/ Hình lập phương có diện tích xung quanh là 144 m2 vậy diện tích toàn phần là:

 • b/ Hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5cm chiều rộng 1,2 cm và chiều cao 0,5 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật là:
 • Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

  Một ô tô đi trên quãng đường AB dài 135 km trong 3 giờ. Vận tốc của ô tô là:

 • Câu 6: Tính
 • a. 372,64 + 86,523
  459,163
 • b. 498,8 – 239,62
  269,18
 • c. 56,3 x 7,5
  412,25
 • d. 45 : 3,6
  12,5
 • Câu 7: Tìm x biết, 34,8 : x = 7,2 + 4,8

  x = ...................
  2,9
 • Câu 8: Một đám đất hình thang có đáy lớn 180m, đáy bé là 80m, chiều cao bằng 2/3 đáy lớn. Trên đám đất đó có 75% diện tích trồng cà phê còn lại là trồng tiêu. Tính diện tích đất trồng tiêu.
  Trả lời:

  Diện tích đất trồng tiêu là............... (m2)

  3900
 • Câu 9: Một ca nô đi ngược dòng với vận tốc 23,5 km/giờ hết thời gian 1 giờ 30 phút. Tính độ dài quãng sông (biết rằng vận tốc dòng chảy 2,5 km/giờ)
  Trả lời:

  Quãng sông mà ca nô đi được là: ............... (km)

  31,5
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
33 2.132
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm