Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2018 - 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 được biên soạn chuẩn theo Thông tư 22 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em tham khảo làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2018 - 2019

 • Câu 1: M1 a. Số 65,982 đọc là:
 • b.Số Một nghìn không trăm linh ba phẩy sáu mươi bảy viết là
 • Câu 2: Chữ số 7 trong số 182,075 có giá trị là
 • Câu 3: 25% của 600kg là:
 • Câu 4: M1 a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có kích thước như hình sau là:
  Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 - 2019
 • b. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 7cm là:
 • Câu 5: Một người đi xe đạp từ A đến B dài 39 km với vận tốc 13km/giờ. Thời gian người đó đi hết quãng đường AB là
 • Câu 6: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 35dm, chiều cao 15dm là: M1
 • Câu 7: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống :
 • a) 36,2 ................36,19
 • b) 5,351.....................5,36
 • c) 25,7 ................25,70
 • d) 12,64..................21,46
 • Câu 8.  Tính
 • a) 384,49 + 35,35
  419, 84
 • b) 165,5 – 35,62
  129,88
 • c) 235,05 x 4,2
  987,210
 • d) 9,125 : 2,5
  3,65
 • Câu 9: Tính giá trị của biểu thức: (53,8 x 2,3) + 234,24 = ..........
  357,98
 • Câu 10: Một xe máy đi từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến B lúc 10 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.
  Trả lời: Độ dài quãng đường AB là........km
  105
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
46 1.304
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm