Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm học 2018 - 2019 - Đề 2 được để dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến giúp các em học sinh có thể làm bài trực tiếp vào đề thi và biết được kết quả sau khi làm xong. Mời các em luyện tập để củng cố kiến thức và làm quen với các dạng bài trong đề thi học kì 2 lớp 5.

 • Câu 1. Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch
 • Câu 2: Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là:
 • Câu 3. Con vật nào dưới đây đẻ trứng?
 • Câu 4. Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.

  A

  Tài nguyên thiên nhiên

   

  B

  Vị trí

  1. Không khí,

  a. Dưới lòng đất.

  2. Các loại khoáng sản,…

  b. Trên mặt đất.

  3. Sinh vật, đất trồng,…

  c. Bao quanh trái đất.

 • 1.
  c
 • 2.
  a
 • 3.
  b
 • Câu 5: Đúng ghi Đ sai ghi S vào mỗi ô trống.
 • a. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng
 • B. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc đẹp, cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có
 • c. Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái gọi là sự thụ phấn
 • Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
 • Câu 7: Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau?

  Hợp tử phát triển thành…(a)…….Noãn phát triển thành……(b)…..chứa phôi. ……(c)…phát triển thành quả chưa hạt.

 • a.
  phôi
 • b.
  hạt
 • c.
  Bầu nhụy
 • Câu 8. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là nguồn năng lượng sạch?
 • Câu 9. Chúng ta khai thác các loại khoáng sản ở đâu?
 • Câu 10. Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián ngay từ giai đoạn trứng của nó?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 548
Sắp xếp theo

Luyện thi học kì 2 lớp 5

Xem thêm