Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Global Success

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải file tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer
 • 1. My older brother ………….. two planes.
 • 2. How many ………….. do you have, John?
 • 3. ………….. are you doing?
 • 4. Where are you? I’m …………..the music room
 • 5. I ………….. playing the piano.
 • Read the passage and then decide each statement is True (T) or False (F)

  Hi! My name is Linda. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is the yard. I also have many parrots. They are in the cage. They are very cute. I also have three goldfish and six rabbits. They are in the garden.

 • 1. Linda has a lot of pets.
 • 2. The cats are on the chair.
 • 3. The parrots are in the cage.
 • 4. The dog is under the table.
 • 5. Linda has two goldfish and six rabbits.
 • Reorder the words to have correct sentences
 • 1. doing/ is/ she/ What/?/
  What is she doing?
 • 2. many/ have/ you/ How/ cats/ do/?/
  How many cats do you have?
 • TV / Nam/ watching/ is/./
  Nam is watching TV.
 • 4. peacock/ see/ can/ I/ a/./
  I can see a peacock.
 • 5. cat/ you/ a/ Do/ have/?/
  Do you have a cat?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
81
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Vananh
  Nguyen Vananh

  tờ này có đáp án thì phải xé 1 tờ . Lúc nào cũng gập sách

  Thích Phản hồi 26/04/23

Đề thi học kì 2 lớp 3

Xem thêm