Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Global Success

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải file tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 1

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

 • Choose the correct answer
 • 1. My older brother ………….. two planes.
 • 2. How many ………….. do you have, John?
 • 3. ………….. are you doing?
 • 4. Where are you? I’m …………..the music room
 • 5. I ………….. playing the piano.
 • Read the passage and then decide each statement is True (T) or False (F)

  Hi! My name is Linda. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is the yard. I also have many parrots. They are in the cage. They are very cute. I also have three goldfish and six rabbits. They are in the garden.

 • 1. Linda has a lot of pets.
 • 2. The cats are on the chair.
 • 3. The parrots are in the cage.
 • 4. The dog is under the table.
 • 5. Linda has two goldfish and six rabbits.
 • Reorder the words to have correct sentences
 • 1. doing/ is/ she/ What/?/
  What is she doing?
 • 2. many/ have/ you/ How/ cats/ do/?/
  How many cats do you have?
 • TV / Nam/ watching/ is/./
  Nam is watching TV.
 • 4. peacock/ see/ can/ I/ a/./
  I can see a peacock.
 • 5. cat/ you/ a/ Do/ have/?/
  Do you have a cat?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
46 3.223
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Vananh
  Nguyen Vananh

  tờ này có đáp án thì phải xé 1 tờ . Lúc nào cũng gập sách

  Thích Phản hồi 17:55 26/04

  Đề thi học kì 2 lớp 3

  Xem thêm