Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Global Success

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and circle. There is one example

Bài nghe

1. Ⓐ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

2. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

3. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

4. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

5. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

6. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

7. A. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

B. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4

Choose the odd one out

1. A. brother

B. book

B. pen

C. desk

2. A. old

B. ten

C. twelve

D. fifteen

3. A. monkey

B. rabbit

C. tiger

D. zoo

4. A. truck

B. plane

C. toy

D. ship

Choose the correct answer

1. Can your parrot ___________ from one to twenty?

A. sing

B. dance

C. draw

D. count

2. What ___________ your sister doing?

A. are

B. is

C. am

D. does

3. He can ___________ many animals

A. see

B. sees

C. seeing

D. to see

4. Do your have ___________ cars?

A. some

B. a lot

C. much

D. any

5. Do you have a cat? - Yes, I ___________

A. have

B. do

C. am

D. would

Read the passage and answer the questions

My name is Alex. This is the living room. It’s quite small. There’s a door and a window. They are big. There is a sofa and a TV. The sofa is soft and grey. The TV is not too big. There is a shelf. There are many books on it.

1. How is the living room?

______________________________________________

2. Are there two windows?

______________________________________________

3. Is the door small?

______________________________________________

4. How is the sofa?

______________________________________________

5. Where are the books?

______________________________________________

Read and fill in the blank

once

glass

swim

have

is

My name is Alex. I’m nine years old. Different people (1) ……………. different pets. I also have a fantastic pet fish. Its pretty name (2) ……………. Dory. It lives in a beautiful aquarium. The aquarium is made of (3) ……………. and filled with water. Dory’s color is orange and white. It has fins to (4) ……………. and grills to breathe. It is a very naughty fish. I like to see its lovely activities. I also want to play with it. I feed my fish (5) ……………. a day. I like my fish.

Reorder these words to make correct sentences

1. brother/ a/ Is/ singer?/ your

______________________________________________

2. you /water? /some /like /Would/

______________________________________________

3. have?/ How/ birds/ many/ you/ do/

______________________________________________

4. tiger/ a/ is/ The/ climbing/ tree/ ./

______________________________________________

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức

Đề thi kì 2 tiếng Anh 3 Global Success nằm trong file tải về, mời bạn đọc click Tải về để download trọn bộ đề thi kèm đáp án.

Xem tiếp: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối tri thức MỚI

Trên đây là Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
22
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success số 4