Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối tri thức

Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh sách Global Success

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm, biên soạn và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success Online

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

1. Listen and tick

Bài nghe

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

a.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

b.

2. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Bài nghe

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

3. Read and match.

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

a. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

2. A: What’s his job?

B: He’s a worker.

b. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

3. A. How many pets do you have?

B: I have two parrots.

c. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

4. A: What’s the elephant doing?

B: It’s dancing.

d. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

4. Look and write. 

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

My name (1) ________ Mai. I have three friends: Tom, Phong and Linh. We like sports and games. We are in the park now. I am (2) ___________. Tom is (3) ____________. Phong and Linh (4) ___________________________. We are having a good time.

5. Let’s talk.

Point, ask and answer. / Point and say.

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 sách Global Success

Tải file để xem đáp án chi tiết

Trên đây là Đề thi học kì 2 Tiếng Anh 3 Kết nối tri thức, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
7 4.923
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

    Xem thêm