Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 Kết nối tri thức - Đề 9

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 Kết nối tri thức - Đề 9 có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập cuối năm cho các em HS, giúp các em củng cố thêm kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tải Đề thi học kì 2 lớp 4 về nhé!

Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 3 Kết nối tri thức

PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Tính 4040 + 1 000 bằng 

A. 7 908

B. 5 307

C. 5 040

D. 3 217

2. Số liền sau của số 98457 là:

A. 98467;

B. 98447

C. 98456

D. 98458

3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

4. Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A. 11000

B. 10100

C. 10010

D. 10001

5. Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là:

A. 75865

B. 85865

C. 75875

D. 85875

6. Cho bốn chữ số 0; 1; 2; 3. Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có bốn chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

A. 3333

B. 4333

C. 4233

D. 3233

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013 - 23114

2. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau).

3. Từ bốn chữ số 2, 7, 9, 5 Hằng lập được số có bốn chữ số lớn nhất và số bé nhất có mặt đủ bốn chữ số đó, rồi tính hiệu hai số vừa lập được. Hiệu đó là bao nhiêu?

4. Một cửa hàng có 12 150 kg gạo, sau khi bán thì số gạo giảm đi 3 lần. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 9

Phần I: 1C; 2D; 3B; 4D; 5D; 6C

Phần II.

1. HS đặt tính và tính đúng

21628 x 3 = 64884

15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695

67013- 23114 = 43899

2. Bài giải

Mỗi phút người đó đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút người đó đi bộ được số mét là:

80 x 9 = 720 (m)

Đáp số :720 m

3. 

Số có 4 chữ số lớn nhất có mặt đủ bốn chữ số trên là: 9752

Số có 4 chữ số nhỏ nhất có mặt đủ bốn chữ số trên là: 2579

Hiệu: 9752 - 2579 = 7173

4.

Số gạo cửa hàng còn lại là:

12 150 : 3 = 4 050 (kg)

Số gạo cửa hàng đã bán được là:

12 150 – 4 050 = 8 100 (kg)

Đáp số: 8 100 kg gạo

Trên đây là toàn bộ Đề thi Toán cuối kì 2 lớp 3 Kết nối tri thức - Đề 9. Mời các bạn cùng xem thêm các đề thi khác:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm