Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2020 - 2021 gồm 5 đề, có các bài tập lý thuyết và thực hành giúp các em học sinh nắm được nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 3, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

 

 

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1.Phần mềm Paint: Vẽ hình cơ bản, tô màu,

Số câu

1

 

1

 

 

 

1

 

3

 

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

 

0.5

 

1.5

15%

2. Biên tập ảnh cùng Fotor: Các chức năng cơ bản, chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh, thiết kế tự do.

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Số điểm

 

 

0.5

 

 

 

 

 

0.5

5%

3. Thế giới Internet của em: Internet, tìm kiếm thông tin

Số câu

1

 

1

 

1

 

 

 

3

 

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

1.5

15%

4. Soạn thảo văn bản cũng Microsoft Word:Làm quen với phần mềm soạn thảo, lưu và mở văn bản, định dạng văn bản.

Số câu

1

 

1

 

1

TH

 

 

3+TH

 

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

0.5

5.0

 

 

6.5

65%

Tổng

Số câu

3

 

4

0

2

TH

1

 

10+TH

 

 

Số điểm

1.5

 

2.0

-

1.0

5.0

0.5

 

10

100%

 

Tỷ lệ %

15%

 

20%

0%

10%

50%

0.5%

0%

100%

 

 

 

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15')

10

5

50%

Thực hành (20')

1 TH

5

50%

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (15 phút 5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Hãy chỉ địa chỉ web trong các lựa chọn sau ? (0.5đ)

A. Google chorme com

C. Yahoovn

B. www.violympic.vn

D. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web word

C. world wide web

B. web wide web

D. trang web

Câu 3: Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm Panit?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Câu 4. Để gõ chữ in hoa ta làm như thế nào?

A. Nhấn phím Ctrl

B. Nhấn giữ phím SHIFT đồng thời gõ chữ

C. Nhấn phím Enter.

D. Nhấn giữ phím Tab đồng thời gõ chữ

Câu 5. Để lưu văn bản ta sử dụng nút lệnh nào?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Câu 6. Nút lệnh dưới đây dùng để làm gì?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

A. Căn lề

B. Chọn phông chữ

C. Chọn cỡ chữ

D. Chọn màu chữ

Câu 7. Trong phần mềm Paint, để vẽ hình tròn hoặc hình vuông, khi vẽ em nhấn phím nào?

A. Phím Ctrl

B. Phím Tab

C. Phím Shift

D. Phím Alt

Câu 8. Câu nào viết đúng theo kiểu gõ Telex “Trường sơn đỉnh núi”?

A. Truwong sown ddinhr nuif

B. Truwowngf sown ddinhr nuis.

C. Truwowngs soon ddinhs nuix

D. Truuoong soon ddinhr nuis

Câu 9. Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của trình duyêt Web?

Đề thi học kì 2 lớp 3

Câu 10. Biểu tượng của phần mềm chỉnh sửa ảnh Fotor?

Đề thi học kì 2 lớp 3

Phần II. Phần thực hành (20 phút 5 điểm)

Câu 11.

Mở phần mềm Word soạn theo mẫu dưới đây:

Trăng ơi từ đâu đến

Hay từ lời mẹ ru

Thương cuội không được học

Hú gọi trâu lên trời

b, Lưu lại vào máy tính với tên học sinh_lớp (ví dụ: Hoa 3A1)

  • 2 câu đầu chữ màu đỏ
  • 2 câu cuối chữ màu xanh lá

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (5.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

B

C

B

B

A

B

C

B

B

D

II. Thực hành (5 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinh-lớp.doc (Ví dụ: Hoa3A1.doc)

Câu 11: (5đ)

  • Em gõ được văn bản (2 điểm)
  • Định dạng theo mẫu (2 điểm)
  • Tạo màu cho chữ (1 điểm)

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 2

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Mạch KT,KN

Số lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL/TH

TN

TL/TH

Tổng

TL%

1.PMĐH

Số câu

1

 

 

 

 

1

 

 

3

 

Số điểm

0.5

 

 

 

 

3.0

 

 

3.5

35%

2.Soạn thảo VB

Số câu

 

1

1

1

 

 

 

1

3

 

Số điểm

 

0.5

0.5

0.5

 

 

 

3.0

4.5

45%

3.PMHT: Học toán 3

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Số điểm

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

1

10%

4.PMHT: (Trò chơi)

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

0.5

 

 

 

 

 

0.5

5%

5.PMHT: Học tiếng anh

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.5

5%

Tổng

Số câu

3

1

3

1

 

1

 

1

10

 

Số điểm

1.5

0.5

1.5

0.5

 

3.0

 

3.0

10.0

100%

Tỷ lệ

20%

 

15%

5%

 

30%

 

30%

100%

 

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành của Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

 

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lý thuyết (10’)

8

4

40%

Thực hành (30’)

2

6

60%

Ma trận phân bố câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

CHỦ ĐỀ

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

CỘNG

1.PMĐH

Số câu

1

 

1

 

3

Câu số

A1

 

B1

 

2.Soạn thảo VB

Số câu

1

1

 

1

3

Câu số

A2

A3,4

 

B2

3.PMHT: Học toán 3

Số câu

1

1

 

 

1

Câu số

A5

A6

 

 

4.PMHT: (Trò chơi)

Số câu

 

1

 

 

1

Câu số

 

A7

 

 

5.PMHT: Học tiếng anh

Số câu

1

 

 

 

2

Câu số

A8

 

 

 

Tổng số câu

4

4

1

1

10

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) (Mức 1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ sao chép màu?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A2. (0.5 đ) (Mức 1) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có dấu

Em gõ chữ

Dấu huyền

 

Dấu sắc

 

Dấu hỏi

 

Dấu ngã

 

Dấu nặng

 

A3. (0.5 đ) (Mức 2). Để gõ chữ “Cô giáo" cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Cooo giaox

B. Coo giaos

C. Cooo giaos

D. Coo giaor

A4. (0.5 đ) (Mức 2) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Bài tập: ...........................................................

b, Tin học: .............................................................

c, Trường em: ........................................................

d, Quả mít: ............................................................

e, Dũng cảm:..........................................................

A5. (0.5 đ) (Mức 1)Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A6. (0.5 đ) (Mức 2)

Hãy điền số thứ tự thích hợp để thực hiện phép chia một số có hai hoặc ba chữ số cho một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3.

- Nháy vào biểu tượng Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

- Khởi động phần mềm và nháy vào biểu tượng bắt đầu

- Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính.

A7. (0.5 đ) (Mức 2) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

A8. (0.5 đ) (Mức 1) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

B1. (3 đ) (Mức 3)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

B2. (3 đ) (Mức 4)

Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ.

Suối dài xanh mướt nương ngô

Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Khi soạn thảo văn bản trên máy tính em sử dụng chương trình nào?

a. WORD

b. PAINT

c. BLOCKS

Câu 2: (0,5đ) Để sao chép chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 3: (0,5đ) Để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo em dùng phím:

a. Delete

b. Backpace

c. Enter

Câu 4: (0,5đ) Để tẩy chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 5: (0,5đ) Đâu là biểu tượng của phần mềm WORD ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 6: (0,5đ) Để chuyển nhanh sang chế độ gõ chữ kiểu gạch chân em nhấn tổ hợp phím nào?

a. Ctrl+B

b. Ctrl+U

c. Ctrl+I

Câu 7: (0,5đ) Để căn lề trái cho văn bản em chọn:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 8: (0,5đ) Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

a. G, H, K, I, O

b. S, F, R, X, J

c. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 9: (0,5đ) Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?.

a. Soong

b. Son3g

c. So6ng

Câu 10: (0,5đ) Phông chữ và cỡ chữ được chọn trong hình ảnh dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

a. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20

b. Phông chữ Arial, cỡ chữ 18

c. Phông chữ Times new roman, cỡ chữ 18

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 2: Em hãy điền đáp án đúng kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”. (2đ)

Chữ cần gõ

Cách gõ

â

……………………………………………………………………….

ô

……………………………………………………………………….

ê

……………………………………………………………………….

đ

……………………………………………………………………….

ơ

……………………………………………………………………….

ư

……………………………………………………………………….

ă

……………………………………………………………………….

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

a

b

a

a

c

b

c

b

c

b

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Đề thi HK2 môn tin lớp 3

Câu 2: (2đ) Em hãy điền đáp án đúng theo kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”

Chữ cần gõ

Cách gõ

â

aa

ô

oo

ê

ee

đ

dd

ơ

ow

ư

uw

ă

aw

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

Ta bôi đen phần văn bản cần chuyển rồi kích chọn các nút lệnh tương ứng với các kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân.

B. PHẦN THỰC HÀNH

- Gõ đúng đủ nội dung văn bản: 05đ

- Chèn được hình ảnh phù hợp nội dung: 02 điểm.

- Sắp xếp, bố cục văn bản và hình ảnh hài hòa: 02 điểm.

-Thao tác nhanh, chính xác: 01 điểm.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A2. (0.5 đ) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có chữ

Em gõ

ê

 

ơ

 

ư

 

ô

 

đ

 

A3. (0.5 đ) Để gõ chữ “Quê hương” cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Quuee huwowng

B. Quee huwowng

C. Quee hương

D. Quê huwowng

A4. (0.5 đ) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Đi học: ...........................................................

b, Hòa bình: .............................................................

c, Trường em: ........................................................

d, Thân máy: ............................................................

e, Sửa chữa:..........................................................

A5. (0.5 đ) Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A6. (0.5 đ)

Trong khi thực hiện phép tính 549 + 83=  _ trong phần mềm học Toán lớp 3.Bạn Linh đã điền sai mất 2 chữ số. Vậy bạn Linh phải thực hiện thao tác nào sau đây để làm lại bài toán đó.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A7. (0.5 đ) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng ăn như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A8. (0.5 đ) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

PHẦN THỰC HÀNH ( 6 điểm)

B1.(3 đ)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho

hình bên trong phần mềm paint:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

B2. (3 đ)

Em hãy soạn thảo hai câu thơ sau:

Vui sao khi chớm vào hè

Xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2020 - 2021 trên. Các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3, Tiếng Anh 3Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
88 23.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm