Bộ 10 đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 năm học 2021 - 2022

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2021 - 2022 gồm 10 đề, có các bài tập lý thuyết và thực hành giúp các em học sinh nắm được nội dung phạm vi ôn tập môn Tin học lớp 3, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1.Phần mềm Paint: Vẽ hình cơ bản, tô màu,

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

0.5

1.5

15%

2. Biên tập ảnh cùng Fotor: Các chức năng cơ bản, chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh, thiết kế tự do.

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

3. Thế giới Internet của em: Internet, tìm kiếm thông tin

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

0.5

1.5

15%

4. Soạn thảo văn bản cũng Microsoft Word:Làm quen với phần mềm soạn thảo, lưu và mở văn bản, định dạng văn bản.

Số câu

1

1

1

TH

3+TH

Số điểm

0.5

0.5

0.5

5.0

6.5

65%

Tổng

Số câu

3

4

0

2

TH

1

10+TH

Số điểm

1.5

2.0

-

1.0

5.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

15%

20%

0%

10%

50%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15')

10

5

50%

Thực hành (20')

1 TH

5

50%

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (15 phút 5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng

Câu 1: Hãy chỉ địa chỉ web trong các lựa chọn sau ? (0.5đ)

A. Google chorme com

C. Yahoovn

B. www.violympic.vn

D. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)

A. web word

C. world wide web

B. web wide web

D. trang web

Câu 3: Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của phần mềm Panit?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Câu 4. Để gõ chữ in hoa ta làm như thế nào?

A. Nhấn phím Ctrl

B. Nhấn giữ phím SHIFT đồng thời gõ chữ

C. Nhấn phím Enter.

D. Nhấn giữ phím Tab đồng thời gõ chữ

Câu 5. Để lưu văn bản ta sử dụng nút lệnh nào?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Câu 6. Nút lệnh dưới đây dùng để làm gì?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

A. Căn lề

B. Chọn phông chữ

C. Chọn cỡ chữ

D. Chọn màu chữ

Câu 7. Trong phần mềm Paint, để vẽ hình tròn hoặc hình vuông, khi vẽ em nhấn phím nào?

A. Phím Ctrl

B. Phím Tab

C. Phím Shift

D. Phím Alt

Câu 8. Câu nào viết đúng theo kiểu gõ Telex “Trường sơn đỉnh núi”?

A. Truwong sown ddinhr nuif

B. Truwowngf sown ddinhr nuis.

C. Truwowngs soon ddinhs nuix

D. Truuoong soon ddinhr nuis

Câu 9. Trong các hình dưới đây, hình nào là biểu tượng của trình duyêt Web?

Đề thi học kì 2 lớp 3

Câu 10. Biểu tượng của phần mềm chỉnh sửa ảnh Fotor?

Đề thi học kì 2 lớp 3

Phần II. Phần thực hành (20 phút 5 điểm)

Câu 11.

Mở phần mềm Word soạn theo mẫu dưới đây:

Trăng ơi từ đâu đến

Hay từ lời mẹ ru

Thương cuội không được học

Hú gọi trâu lên trời

b, Lưu lại vào máy tính với tên học sinh_lớp (ví dụ: Hoa 3A1)

  • 2 câu đầu chữ màu đỏ
  • 2 câu cuối chữ màu xanh lá

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Lý thuyết: (5.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp án

B

C

B

B

A

B

C

B

B

D

II. Thực hành (5 điểm)

Lưu bài với tên: Tênhọcsinh-lớp.doc (Ví dụ: Hoa3A1.doc)

Câu 11: (5đ)

  • Em gõ được văn bản (2 điểm)
  • Định dạng theo mẫu (2 điểm)
  • Tạo màu cho chữ (1 điểm)

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 2

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Mạch KT,KN

Số lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL/TH

TN

TL/TH

Tổng

TL%

1.PMĐH

Số câu

1

1

3

Số điểm

0.5

3.0

3.5

35%

2.Soạn thảo VB

Số câu

1

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

0.5

3.0

4.5

45%

3.PMHT: Học toán 3

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1

10%

4.PMHT: (Trò chơi)

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

5.PMHT: Học tiếng anh

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

Tổng

Số câu

3

1

3

1

1

1

10

Số điểm

1.5

0.5

1.5

0.5

3.0

3.0

10.0

100%

Tỷ lệ

20%

15%

5%

30%

30%

100%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành của Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lý thuyết (10’)

8

4

40%

Thực hành (30’)

2

6

60%

Ma trận phân bố câu hỏi Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

CHỦ ĐỀ

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

CỘNG

1.PMĐH

Số câu

1

1

3

Câu số

A1

B1

2.Soạn thảo VB

Số câu

1

1

1

3

Câu số

A2

A3,4

B2

3.PMHT: Học toán 3

Số câu

1

1

1

Câu số

A5

A6

4.PMHT: (Trò chơi)

Số câu

1

1

Câu số

A7

5.PMHT: Học tiếng anh

Số câu

1

2

Câu số

A8

Tổng số câu

4

4

1

1

10

A. PHẦN LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) (Mức 1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ sao chép màu?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A2. (0.5 đ) (Mức 1) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có dấu

Em gõ chữ

Dấu huyền

Dấu sắc

Dấu hỏi

Dấu ngã

Dấu nặng

A3. (0.5 đ) (Mức 2). Để gõ chữ “Cô giáo" cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Cooo giaox

B. Coo giaos

C. Cooo giaos

D. Coo giaor

A4. (0.5 đ) (Mức 2) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Bài tập: ...........................................................

b, Tin học: .............................................................

c, Trường em: ........................................................

d, Quả mít: ............................................................

e, Dũng cảm:..........................................................

A5. (0.5 đ) (Mức 1)Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A6. (0.5 đ) (Mức 2)

Hãy điền số thứ tự thích hợp để thực hiện phép chia một số có hai hoặc ba chữ số cho một số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3.

- Nháy vào biểu tượng Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

- Khởi động phần mềm và nháy vào biểu tượng bắt đầu

- Nháy số tương ứng trên bảng số để điền kết quả phép tính.

A7. (0.5 đ) (Mức 2) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng khách như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

A8. (0.5 đ) (Mức 1) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

B. PHẦN THỰC HÀNH (6 điểm)

B1. (3 đ) (Mức 3)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho hình sau đây trong phần mềm paint:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019

B2. (3 đ) (Mức 4)

Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:

Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ.

Suối dài xanh mướt nương ngô

Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Khi soạn thảo văn bản trên máy tính em sử dụng chương trình nào?

a. WORD

b. PAINT

c. BLOCKS

Câu 2: (0,5đ) Để sao chép chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 3: (0,5đ) Để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo em dùng phím:

a. Delete

b. Backpace

c. Enter

Câu 4: (0,5đ) Để tẩy chi tiết tranh vẽ em dùng công cụ:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 5: (0,5đ) Đâu là biểu tượng của phần mềm WORD ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 6: (0,5đ) Để chuyển nhanh sang chế độ gõ chữ kiểu gạch chân em nhấn tổ hợp phím nào?

a. Ctrl+B

b. Ctrl+U

c. Ctrl+I

Câu 7: (0,5đ) Để căn lề trái cho văn bản em chọn:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 8: (0,5đ) Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

a. G, H, K, I, O

b. S, F, R, X, J

c. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 9: (0,5đ) Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?.

a. Soong

b. Son3g

c. So6ng

Câu 10: (0,5đ) Phông chữ và cỡ chữ được chọn trong hình ảnh dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

a. Phông chữ Arial, cỡ chữ 20

b. Phông chữ Arial, cỡ chữ 18

c. Phông chữ Times new roman, cỡ chữ 18

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 2

Câu 2: Em hãy điền đáp án đúng kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”. (2đ)

Chữ cần gõ

Cách gõ

â

……………………………………………………………………….

ô

……………………………………………………………………….

ê

……………………………………………………………………….

đ

……………………………………………………………………….

ơ

……………………………………………………………………….

ư

……………………………………………………………………….

ă

……………………………………………………………………….

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

a

b

a

a

c

b

c

b

c

b

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy điền chức năng đúng với các nút lệnh trong hình? (2đ)

Đề thi HK2 môn tin lớp 3

Câu 2: (2đ) Em hãy điền đáp án đúng theo kiểu gõ Telex vào cột “Cách gõ”

Chữ cần gõ

Cách gõ

â

aa

ô

oo

ê

ee

đ

dd

ơ

ow

ư

uw

ă

aw

Câu 3: Em hãy cho biết làm thế nào để chuyển một đoạn văn bản ở dạng chữ thường sang kiểu chữ khác (in đậm, in nghiêng, gạch chân,…)? (1đ)

Ta bôi đen phần văn bản cần chuyển rồi kích chọn các nút lệnh tương ứng với các kiểu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân.

B. PHẦN THỰC HÀNH

- Gõ đúng đủ nội dung văn bản: 05đ

- Chèn được hình ảnh phù hợp nội dung: 02 điểm.

- Sắp xếp, bố cục văn bản và hình ảnh hài hòa: 02 điểm.

-Thao tác nhanh, chính xác: 01 điểm.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT ( 4 điểm)

Câu A1. (0.5 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ vẽ đường cong?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A2. (0.5 đ) Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau:

Để có chữ

Em gõ

ê

ơ

ư

ô

đ

A3. (0.5 đ) Để gõ chữ “Quê hương” cách gõ nào sau đây là đúng?

A. Quuee huwowng

B. Quee huwowng

C. Quee hương

D. Quê huwowng

A4. (0.5 đ) Điền vào chỗ chấm. Em hãy viết cách gõ các từ sau theo kiểu Telex

a, Đi học: ...........................................................

b, Hòa bình: .............................................................

c, Trường em: ........................................................

d, Thân máy: ............................................................

e, Sửa chữa:..........................................................

A5. (0.5 đ) Em hãy cho biết biểu tượng nào sau đây là của phần mềm Cùng học toán 3:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A6. (0.5 đ)

Trong khi thực hiện phép tính 549 + 83=  _ trong phần mềm học Toán lớp 3.Bạn Linh đã điền sai mất 2 chữ số. Vậy bạn Linh phải thực hiện thao tác nào sau đây để làm lại bài toán đó.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A7. (0.5 đ) Trong phần mềm Tidy Up để tiếp tục dọn dẹp xong phòng ăn như hình sau em cần thực hiện bao nhiêu thao tác nữa ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

A8. (0.5 đ) Phần mềm Alphabet Blocks giúp em học môn học nào?

A, Học toán.

B, Học vẽ.

C, Học làm công việc gia đình.

D, Học tiếng Anh

PHẦN THỰC HÀNH ( 6 điểm)

B1.(3 đ)

Em hãy thực hiện vẽ và tô màu cho

hình bên trong phần mềm paint:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 - 2019 - Đề 3

B2. (3 đ)

Em hãy soạn thảo hai câu thơ sau:

Vui sao khi chớm vào hè

Xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa.

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 5

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG TH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC .........

MÔN: TIN HỌC – LỚP 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm

TNKQ

TH

TNKQ

TH

TNKQ

TH

TNKQ

TH

TNKQ

TH

1. Soạn thảo văn bản

Số câu

1

1

3

2

1

6

2

Câu số

I.1

II.1

I.3, I.5, I.6

I.7, I.8

II.2

Số điểm

0.5

1.5

1.5

1.0

1.5

3.0

3.0

2. Thiết kế bài trình chiếu.

Số câu

2

2

1

4

1

Câu số

I .2, I.4

I.9, I.10

III.1

Số điểm

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

Tổng

Số câu

3

1

5

2

2

10

3

Số điểm

1.5

1.5

2.5

1.0

3.5

5.0

5.0

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất)

Câu 1: (0,5 điểm) Nút lệnh dùng để thay đổi:

A. Thay đổi cỡ chữ

B. Thay đổi lề

C. Thay đổi kiểu chữ

D. Thay đổi phông chữ

Câu 2: (0,5 điểm) Nêu tác dụng của nút lệnh:

A. Thay đổi kiểu chữ

B. Thay đổi phông chữ

C. Thay đổi cỡ chữ

D. Thay đổi lề

Câu 3: (0.5 điểm) Biểu tượng của chương trình soạn thảo văn bản là:

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22

Câu 4: (0.5 điểm) Biểu tượng nào để thêm mới trang trình chiếu?

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22

Câu 5: (0,5 điểm) Nút lệnh Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22có chức năng là:

A. Chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu.

B. Thêm mới trang trình chiếu.

C. Chèn hình theo mẫu có sẵn vào trang trình chiếu.

D. Thay đổi bố cục trang trình chiếu.

Câu 6: (0,5 điểm) Nút lệnhĐề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22 có chức năng:

A. Chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu.

B. Thêm mới trang trình chiếu.

C. Chèn hình theo mẫu có sẵn vào trang trình chiếu.

D. Thay đổi bố cục trang trình chiếu.

Câu 7: (0.5 điểm) Cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề trong trang trình chiếu có giống với cách thay đổi phông chữ, cỡ chữ, căn lề trong chương trình soạn thảo văn bản (Word) không?

A. Không.

B. Có.

Câu 8: (0,5 điểm) Theo kiểu gõ telex thì cách gõ nào sau đây là đúng:

A. Ô = OW.

B. Ô = O6.

C. Ô = OO.

D. Ô = O9.

Câu 9: (0,5 điểm) Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F.

B. Dấu nặng = J.

C. Dấu hỏi = R.

D. Dấu ngã = X.

Câu 10: (0.5 điểm) Để chèn được một hình vào văn bản em thực hiện theo các bước nào:

A. + Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình.

+ Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách.

+ Bước 3: Trong thẻ Insert, chọn Shape Đề thi lớp 3

B. + Bước 1: Nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách.

+ Bước 2: Trong thẻ Insert, chọn Đề thi lớp 3

+ Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình.

C. + Bước 1: Trong thẻ Insert, chọn Đề thi lớp 3

+ Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chèn trong danh sách.

+ Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột vào trang soạn thảo, con trỏ chuột chuyển thành +, nháy chuột lên vị trí muốn chèn hình để chèn hình.

PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm)

Câu 1. Em hãy điền vào cột bên phải tác dụng của các lệnh tương ứng sau:

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22

Câu 2. Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex:

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay...

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Câu 3: Hãy soạn bài trình chiếu theo mẫu sau:

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học

I. Phần trắc nghiệm:(5điểm)

Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

B

D

C

A

C

D

C

D

B. Phần thực hành: (5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm).

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 theo Thông tư 22

Câu 2: (1,5 điểm).

Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay...

Hatj gaoj langf ta

Cos vij phuf sa

Cuar soong Kinh Thaay

Cos huwowng sen thowm

trong hoof nuwowcs ddaayf

Cos lowif mej hats

Ngotj buif ddawngs cay...

Câu 3: (2,0 điểm).

Mở phần mềm powerpoint soạn 1 trrang trình chiếu

- tên tiêu đề: (0,5 điểm)

- nội dung: (0.5 điểm)

- chèn ảnh minh họa: (1.0 điểm)

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng nào?

A. Dạng văn bản, âm thanh

B. Dạng âm thanh, hình ảnh

C. Dạng hình ảnh, văn bản

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Có mấy thao tác sử dụng chuột?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Câu 3: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở?

A. Phím A

B. Phím L

C. Phím F, G

D. Phím S

Câu 4: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím?

A. Phím Z

B. Phím Q

C. Phím T

D. Phím cách

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là?

A. F, J

B. J, K

C. K, F

D. F, L

Câu 6: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

B. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

D. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

Câu 7: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 6

Câu 8: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 6

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao theo mẫu sau: (1.5 điểm)

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 6

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu sau bằng kiểu gõ Telex: (4.5 điểm)

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,

Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.

Đáp án Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánBACDABCD
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 25 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (1.25 điểm)

+ Vẽ đường thẳng và nối các đường thẳng để vẽ được hình ngôi sao: 1điểm

+ Tô màu: 0.25 điểm

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu: trừ 0.25 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word: 0.5 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

Câu 3: Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím xuất phát nào?

A. Hàng phím cơ sở

B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím số

Câu 4: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

A. Enter

B. Caps Lock

C. Backspace

D. Delete

Câu 5: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt

B. Alt và Caps Lock

C. Shift và Caps Lock

D. Alt và Ctrl

Câu 6: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ư" em gõ:

A. U + W

B. E + U

C. W + U

D. A + W

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. F1

B. F2

C. F3

D. F4

Câu 9: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint

B. Word

C. Mario

D. Tidy Up

Câu 10: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột

B. Kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột

D. Nháy đúp chuột

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối sao cho đúng? (1 điểm)

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Nêu lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (2 điểm)

Ví dụ: Để gõ từ “mưa xuân” em gõ muwa xuaan

Đáp án Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánCBADCABBAD
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối đúng 1 điểm, mỗi ý nối sai trừ 0.5 điểm

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 7

Câu 2: Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ. ( 0.5đ)

Bước 2: Chọn màu vẽ. ( 0.5đ)

Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ ( 0.5đ)

Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng. ( 0.5đ)

Câu 3:

- Bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. (1 điểm)

Để có chữăâêôơưđ
Em gõawaaeeooowuwdd

Mỗi chữ sai trừ 0.15 điểm

- Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (1 điểm)

Để có chữđi chơicây đalên nươngmăng tre
Em gõddi chowicaay ddaleen nuwowngmawng tre
Điểm0.5 điểm0.5 điểm0.5 điểm0.5 điểm

Đề thi lớp 3 môn Tin Học học kỳ 2 - Đề 8

A. TRẮC NGHIỆM (6điểm)

Khoanh vào đáp án đúng

Câu A1.M1: Công cụ nào dưới đây dùng để sao chép màu từ màu có sẵn? (0.5đ)

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

Câu A2.M2: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước? (0.5đ)

A. 4

B. 3

C. 2

Câu A3.M1: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản? (0.5 đ)

A.Microsoft Excel B. Microsoft Word C. Microsoft Paint

Câu A4.M1: Hai phím nào dưới đây có chức năng gõ chữ hoa? (0.5đ)

A.Shift và Alt

B. Tab và Enter

C.Capslock và Shift

Câu A5.M2: Để xóa được chữ "n" trong hình bênĐề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 em sử dụng phím nào?(0.5đ)

A. Backspace

B. Delete

C.Capslock

Câu A6.M3: Trong Word 2003, để gõ từ "Việt Nam" theo kiểu Telex em gõ như thế nào? (1đ)

A.Vie6t5 Nam

B. Viewtj Nam

C. Vieetf Nam

D. Vieetj Nam

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

A. Đúng

B. Sai

Câu A8.M1: Để khởi động phần mềm Tidy Up, ta thực hiện nháy đúp chuột vào biểu tượng nào? (0.5đ)

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3

Câu A9.M1: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì? (0.5đ)

A. Vùng soạn thảo

B. Vùng trắng

C. Con trỏ

D. Con trỏ soạn thảo

Câu A10.M1:Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai? (0.5đ)

A. Delete và Shift

B. Shift và Caps Lock

C. Backspace và Shift

D. Delete và Backspace

B. THỰC HÀNH: (4 Điểm)

Câu B.1: Em hãy soạn thảo các câu ca dao sau:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
Mịt mù khói tỏa ngạt sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học kì 2 môn Tin lớp 3

CÂU

ĐÁP ÁN ĐÚNG

ĐIỂM

A1

C

0,5

A2

A

0,5

A3

B

0,5

A4

C

0,5

A5

B

0,5

A6

C

1

A7

A

1

A8

C

0,5

A9

A

0,5

A10

D

0,5

B1

- Gõ đúng 1 dòng: 0,5 điểm

- Căn lề đúng: 0,5 điểm

- Gõ chữ hoa đúng: 0,5 điểm

4

Tổng

10 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 9

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiếng hát cho em dạng thông tin nào?

A. Dạng văn bản

B. Dạng âm thanh

C. Dạng hình ảnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

A. G, H, K, I, O

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. S, F, R, X, J

D. 5, 6, 7, 8, 9

Câu 3: Để gõ được chữ “Sông” theo kiểu gõ VNI em gõ?

A. Soong

B. Son3g

C. So6ng

D. So9ng

Câu 4: Theo kiểu gõ telex cách gõ nào là sai:

A. Dấu sắc = F.

B. Dấu nặng = J.

C. Dấu hỏi = R.

D. Dấu ngã = X.

Câu 5: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 9

Câu 6: Trong các công cụ sau, công cụ nào là công cụ tẩy?

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 9

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm lại từ đầu em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 9

Câu 8: Phần mềm nào giúp các em tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống?

A. Word

B. Tidy Up

C. Blocks

D. Alphabet Blocks

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Em hãy sử dụng các công cụ đã học trong phần mềm Paint để vẽ và tô màu cho hình sau: (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án

Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản em hãy gõ đoạn thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (3 điểm)

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Đáp án:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678
Đáp ánBCCADACB
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm vẽ Paint: 0. 5 điểm

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu, tô màu đẹp, hợp lý (2.5 điểm)

+ Vẽ đường thẳng: 1điểm

+ Vẽ đường cong: 0.5 điểm

+ Tô màu: 1 điểm

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0.5 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

- Gõ in hoa tất cả các chữ trong tiêu đề bài thơ: 0.75 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 10

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy

B. Màn hình

C. Chuột

D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1

B. F4

C. F3

D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace

B. Delete

C. Crtl

D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ, gõ dấu.

D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Phím Enter dùng để làm gì trong khi soạn thảo văn bản?

A. Xuống dòng

B. Cách chữ

C. Xóa chữ

D.Tất cả đều đúng.

Câu 6: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Excel

B. Microsoft Word

C. Paint

D. Dots

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô

B. Cái áo

C. Tờ báo

D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 10

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Câu 10: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

Đề thi Tin học lớp 3 học kì 2 - Đề 10

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (1điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõKết quả nhận được
ô
ê
ơ
ư
đ
ă
â
hoa phượng nở rộ

Đáp án:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu12345678910
Đáp ánBDACABDAAC
Điểm0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím :có 5 hàng phím, đó là:

- Hàng phím số

- Hàng phím trên

- Hàng phím cơ sở

- Hàng phím dưới

- Hàng phím cách

Mỗi ý đúng được 0.2 điểm

Câu 2: Các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint?

- Nháy chuột để chọn công cụ tô màu trong hộp công cụ. (1điểm. Nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì trừ đi 0.5 điểm).

- Nháy chuột chọn màu vẽ để tô (0.5 điểm)

- Nháy chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Câu 3: Các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõKết quả nhận được
ooô
eeê
owơ
uwư
ddđ
awă
aaâ
hoa phuwowngjhoa phượng

- Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Để tự mình học tốt Tin học lớp 3, các em có thể tự luyện tập bằng các đề thi trên. Tất cả các đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 đều là những đề thi chọn lọc, có đáp án được VnDoc sưu tầm từ các trường trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tin học lớp 3. Chúc các em học tốt và làm tốt bài thi của mình.

Đề thi học kì 2 lớp 3 Các môn

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2021 - 2022 trên. Các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3, Tiếng Anh 3Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
327 107.889
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 3 Xem thêm