Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ đề thi Công nghệ lớp 3 học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

05 đề thi Công nghệ lớp 3 học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

Bộ đề thi Công nghệ lớp 3 học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời, giúp các em ôn tập hiệu quả các kiến thức kì 2 môn Công nghệ lớp 3. Mời các bạn cùng tải về 05 Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3.

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3 - Đề 1

Trường: Tiểu học…..

Lớp: 3.......................

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Công nghệ Lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng

Câu 1. Để làm được một cái thẻ đánh dấu trang ta phải làm qua mấy bước?

A. 6 bước

B. 8 bước

C. 7 bước

D. 9 bước

Câu 2. Để làm được một cái ống đựng bút, chúng ta cần làm qua mấy bước?

A. 8 bước

B. 9 bước

C. 10 bước

D. 11 bước

Câu 3. Các bộ phận chính của biển báo giao thông là?

A. Đế, cột, biển báo

B. Cột, đế

B. Đế, cột, màu

D. Đế, cột, màu, keo dán

Câu 4. Làm biển báo chỉ dẫn đường một chiều gồm mấy bước?

A. 5 bước

B. 7 bước

C. 6 bước

D. 8 bước

Câu 5. Viền biển báo cấm “Đường cấm” có màu gì?

A. Đỏ

B. Đen

C. Xanh

D. Vàng

Câu 6. Có bao nhiêu nhóm biển báo giao thông đường bộ?

A. 3

B. 4

D. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Em hãy nêu ý nghĩa của biển báo giao thông đường bộ trong các hình dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

b…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

c…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

d…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

e…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

g…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………................

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

b…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

c…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

d…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

e…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

g…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 8. Biển báo giao thông có tác dụng gì đối với người tham gia giao thông?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Công nghệ 3

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào đáp án D

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào đáp án D

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào đáp án A

Câu 4: (1 điểm) Khoanh vào đáp án D

Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào đáp án A

Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào đáp án C

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5đ

Câu 8: (1 điểm) Học sinh nêu đúng mỗi ý được 0.25đ

 • Giúp người tham gia giao thông không đi sai luật
 • Tạo ra văn hóa giao thông tốt đẹp
 • Giúp lái xe được thuận lợi hơn
 • Giúp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông

Ma trận đề thi học kì 2 môn Công nghệ 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Thủ công kĩ thuật

Học sinh nêu được các bước làm đồ dung học tập, đồ chơi, biển báo giao thông. Nêu được cấu tạo của biển báo giao thông, nhận biết được một số biển báo giao thông cơ bản và ý nghĩa của biển báo giao thông

Số câu

3

3

2

6

2

Số điểm

3

3

4

6

4

Tổng

Số câu

3

3

2

6

2

Số điểm

3

3

4

6

4

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C) đặt trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 5.

1. Để làm thước kẻ bằng giấy thì cần bao nhiêu vật liệu và dụng cụ? (0,5đ)

A. Tám vật liệu và dụng cụ

B. Bốn vật liệu và dụng cụ

C. Sáu vật liệu và dụng cụ

2. Dán 2 hình chữ nhật bằng bìa cứng với nhau để làm gì? (0.5đ)

A. Để trang trí

B. Để làm thân cho thước kẻ

C. Để thước kẻ to hơn

3. Ý nghĩa biển báo trong hình dưới đây (0.5đ)

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3 - Đề 2

A. Cấm người đi bộ.

B. Đường dành cho xe thô sơ.

C. Dành cho người đi bộ.

4. Ý nghĩa biển báo trong hình dưới đây (0.5đ)

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3 - Đề 2

A. Bệnh viện.

B. Cấm rẽ trái.

C. Cầu vượt qua đường.

5. Một số việc học sinh có thể làm khi tham gia giao thông là (0.5đ)

A. Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông.

B. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

C. Cả A, B, đều đúng

6. Vì sao nên làm đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng? (1đ)

A. Để cho dễ làm.

B. Để bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí.

C. Để dễ chỉnh sửa

7. Để làm mô hình xe thì cần cắt giấy hình gì? (1đ)

A. Nhiều hình dạng.

B. Hình vuông.

C. Hình tròn.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Em hãy nêu quy trình làm một mô hình đồ chơi? (2đ)

Câu 2. Em hãy kể tên các bước chính để làm đồ dùng học tập? (2đ)

Câu 3. Em hãy ghi tên các bộ phận của mô hình biển báo giao thông đường bộ trong hình dưới đây và cho biết tên gọi của biển bộ (1đ)

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn Công nghệ 3

1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

B

A

B

C

C

A

II. Tự luận:

Câu 1: Em hãy nêu quy trình làm một mô hình đồ chơi? (2đ)

 • Bước 1: Tìm hiểu sản phẩm mẫu.
 • Bước 2: Lựa chọn vật liệu, dụng cụ.
 • Bước 3: Tiến hành làm đồ chơi.
 • Bước 4: Kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm

Câu 2. Em hãy kể tên các bước chính để làm đồ dùng học tập? (2đ)

 • Bước 1: Tìm hiểu sản phẩm mẫu.
 • Bước 2: Lựa chọn nguyên vật liệu.
 • Bước 3: Tiến hành làm và trang trí sản phẩm.
 • Bước 4: Kiểm tra sản phẩm sau khi làm.

Tải về để lấy trọn bộ 05 đề thi Công nghệ lớp 3 học kì 2 Chân trời sáng tạo

Chia sẻ, đánh giá bài viết
29
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Công nghệ

  Xem thêm