Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 theo chương trình I-learn smart start grade 3

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 sách I-Learn Smart Start Grade 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh học kỳ 2 lớp 3 giúp các em ôn tập kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

* Xem thêm Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án khác:

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 i-learn Smart Start năm 2021

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 năm 2021

Read and match

Questions ( Câu hỏi)

Answers (Trả lời)

1. What’s this?

a. May I have eggs?

2. What do you want to eat?

b. No, thank you

3. Can I eat a cookie?

c. It’s Tom’s monster

4. Would you like some pizza?

d. It’s on the chair

5. Where’s the helicopter?

e. Yes, you can

6. Where’s are you going?

f. Go straight

7. Where’s the zoo?

g. She’s shopping at the market

8. How do I get to the lake?

h. I’m going to the park

9. What’s Mom doing?

i. It’s sunny

10. How’ s the weather?

j. It’s on Water Street

Read and write

Mai's house

There are five rooms in my house. There's one kitchen and one big living room. There's a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There's a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There's one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai's house.

2. There are three …………………….

3. Mai's bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: "Tom, let's eat! Here, have some pizza. And you don't have a drink. Here, have some smoothie ."

Tom: "Oh, you don't have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don't have any food. Here, have some fish balls. It's nice to share.

Lucy says:

1. Have some fries.  True  False
2. Have some smoothie  True  False

Tom says:

3. Have a sandwich.  True  False
4. It's nice to share.  True  False

Reorder the words.

1. and / thunder / There's / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I'm / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Read and match

1 - c; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - d;

6 - h; 7 - j; 8 - f; 9 - g; 10 - i;

Read and write

1 - five;

2 - bedrooms;

3 - small;

4 - five;

Circle “True” or “False”

1 - False;

2 - True;

3 - False;

4 - True;

Reorder the words.

1 - There's thunder and lightning.

2 - Can we go to the park?

3 - Would you like some chicken?

4 - Put the soccer ball in the box.

5 - What can I eat?

6 - Where are you going?

7 - I'm going to the bakery

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
6 6.552
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm