Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 có file nghe + đáp án

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 3 cuối học kì 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh 3 mới khác nhau được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and number. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Question 2: Listen and circle. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Question 3: Listen and colour. (1 pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Question 4: Listen and draw the lines. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Question 5: Listen and complete. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

PART II: READING AND WRITING

Question 6: Read and complete. (1pt)

skating; playing; weather; flying; park;

The (0) weather is fine today. It’s sunny and windy. We are in the (1)……….. …… Mai and Linda are (2)………………….. kites. Nam, Phong and Tony are (3)……………. football. Peter and Quan are(4)………………… We are happy in the park.

Question 7: Look at the pictures and circle the right word. (1pt).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Question 8: Read and write. (1pt)

My name’s Mai. I have a lot of pets. This is my cat. It is on the bed. And that is my dog. It is under the table. I also have two parrots and a rabbit. They are all in the garden.

1. Mai has a lot of…………..

2. She has a…………….. It is on the bed.

3. She has a dog. It is ………………..the table.

4. She has two parrots and a rabbit. They are in the………………

Question 9: Read the words and match the pictures. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe số 2

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có file nghe số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
18 14.619
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm