Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Trường Tiểu học Đình Dù, Hưng Yên

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
PHÒNG GD & ĐT VĂN LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH
Họ tên ……………………………..
Lớp: 3….
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Thời gian: 40 phút
Skill
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Mark
Comment
...........................................................................................................
...........................................................................................................
LISTENING
PART 1: Questions 1-4: Listen and match. There is one example.
Example: 0. You hear: 'There is a kitchen'. The answer is:
PART 2: Questions 5-8: Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example: You hear: ‘Good morning, John. How are you?’
In your test paper you see:
0. ______________?
A. I’m fine, thank you.
B. I’m in the living room.
C. My name is John.
5. ______________?
b
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
A. I’m Linda.
B. Yes, I do.
C. Bread and bananas.
6. ______________?
A. I like cats.
B. I like dolls.
C. I like cats.
7. ______________?
A. We have 4 rooms.
B. I like living room, too.
C. It’s big.
8. ______________?
A. There are four.
B. This is a living room.
C. My rooms are big, too.
PART 3: Questions 9-12: Listen and number. There is one example.
Q.9 Q.10 Q.11 Q.12 Q.0
PART 4 Questions 13-16: Listen and tick Right or Wrong
You hear a dialogue. Tick the box Right or Wrong according to what you heard.
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
RIGHT WRONG
Example: He is watching TV.
13. They’re near the table.
14. I like planes.
15. Yes, he does.
16. She is thirty years old.
READING
PART 1. Questions 1-3
Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is one
example.
0. It’s a pencil .
1. There are two ________ .
2. What are you doing?
I’m __________.
3. What’s she doing?
She’s ___________ .
4. What toys do you like?
I like _________ .
PART 2. Questions 5-8
Read the passage and write the correct word next to numbers 10-12. You only need 4
words from the box. There is one example (0).
parrots cats dog goldfish dogs
Nam, Linda and Mai like pets. They have different pets. Nam has two (0) dogs
and three (5) __________. Linda has three (6) __________ and one (7) __________.
Mai has four (8) __________ .

Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 của Trường Tiểu học Đình Dù, Hưng Yên được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức đã học trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Trường Tiểu học Đình Dù, Hưng Yên, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 1.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm