Đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh (Số 1)

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
School…………………………………..
Class: …………3/……………………......
Name:…………………………………..
THE SECOND TERM TEST
ENGLISH
TIME: 30 MINUTES
Marks
Remarks
Listening
Reading and
writing
Speaking
Total
PART 1: LISTENING (20’) – 4 Marks
1. Listen and number. There is one example. (1 mark) (Nghe và đin s vào ô)
2. Listen and check (V) the box. There is one example. (1 mark) (Nghe và đánh dấu
(V)).
1. 2. 3.
`
V
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
4. 5.
3. Listen and fill in the correct circle. There is one example. (1 mark). Nghe và tô vào
vòng tròn câu đúng.
1.
2. 3.
4. 5.
4. Listen and write. There is one example. (1 mark). (Nghe và điền t).
1. I have two …sandwiches……
2. She has ……… hair.
3. This is my ……………..
4. I …….. have my lunchbox.
5. I don’t like ……………
PART II. READING AND WRITING (10’) – (4 marks)
5. Look and read. Put a tick ( ) or a cross (
X
) in the box. (1 mark)
(Nhìn hình và đọc. Đánh dấu ( )vào ô đúng, dấu (
X
) vào ô sai.)
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Here is the kitchen. Here is the bathroom.
.
1. She doesn’t have curly hair. 2. This is her T-shirt.
3. They’re elephants. 4. I have a banana and an apple.
6. Read and write Yes or No. ( 1 mark) ọc đoạn văn rồi viết Yes hoc No vào các câu
sau.)
1. It is lunchtime.
2. For dessert Huy has grapes and ice cream.
3. Huy’s drink is apple juice.
4. Xuan has fish, rice and carrots.
5. Xuan has yogurt and an orange for dessert.
8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. ( 1 mark)
(Nhìn hình và các ch cái. Viết li t đúng.)
shorts
X
It is dinnertime.
Huy has eggs, bread and tomatoes.
For dessert he has grapes and ice cream.
His drink is orange juice.
Xuan has fish, rice and carrots.
For dessert she has a yogurt and an apple.
For her drink she has water.
h s o t r s

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề ôn thi cuối học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
5 2.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm