Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1

Tiếng Anh lớp 3 Unit Starter có đáp án

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Global Success đi kèm đáp án.

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write the number

1. eight

: ______________

2. nine

: ______________

3. six

: ______________

4. three

: ______________

5. one

: ______________

6. two

: ______________

Xem đáp án

1. eight: 8

2. nine: 9

3. six: 6

4. three: 3

5. one: 1

6. two: 2

Write the number

1. Five + four

: ______________

2. Two + three

: ______________

3. Zero + two

: ______________

4. Three + five

: ______________

5. Six + three

: ______________

6. Seven - three

: ______________

Xem đáp án

1. Five + four

: nine

2. Two + three

: five

3. Zero + two

: two

4. Three + five

: eight

5. Six + three

: nine

6. Seven - three

: four

Look at the picture and choose the correct letters

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1

1. A    D

2. I    L

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1

3. P    B

4. H    B

Xem đáp án

1. A

2. I

3. P

4. B

Xem tiếp: Bài tập cuối tuần tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 2 MỚI

Trên đây là Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Tuần 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 718
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm