Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 My hobbies

Từ vựng Unit 5 My hobbies lớp 3

Tài liệu Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 My hobbies dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh Unit 5 lớp 3 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh bài 5: My hobbies - Những sở thích của tôi. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 My hobbies

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

Ví dụ

1. cooking

/ˈkʊk.ɪŋ/

: nấu ăn

Lan loves cooking

2. dancing

/ˈdɑːnsɪŋ/

: nhảy

Jack is dancing to music

3. drawing

/ˈdrɔːɪŋ/

: vẽ

They like drawing pictures

4. hobby

/ˈhɒbi/

: sở thích

What’s your hobby?

5. like

/laɪk/

: thích

What do you like?

6. painting

/ˈpeɪn.tɪŋ/

: vẽ tranh (bằng cây cọ vẽ)

James is keen on painting

7. running

/ˈrʌn.ɪŋ/

: chạy

Running is good for health

8. singing

/ˈsɪŋɪŋ/

: hát

Look! The baby is singing

9. swimming

/ˈswɪmɪŋ/

: bơi

The students go swimming in the morning

Xem tiếp: Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Our school MỚI

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 My hobbies, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm