Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 My house Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 13 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 13 My house lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Tải file luyện tập tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 My house sách Global Success

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 My house Online. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

 • Fill in the blank with the correct answer
 • 1.

  There __________ two lamps on the table.

  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 My house

  are
 • 2.

  There are six____________ near the table.

  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 My house

 • 3.

  Where’s your _______________?

  It’s here.

  Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 My house
  bedroom
 • Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Unscramble the words
 • 1.

  chentik

  => ________

  kitchen
 • 2.

  roomthab

  => ________

  bathroom
 • 3.

  heer

  => ________

  here
 • 4.

  sehou

  => ________

  house
 • Read and tick True (T) or false (F)

  My name is Hoa. Here is my house. There are six rooms in my house: the living room, the kitchen, the dining room, the bathroom, and two bedrooms. There are some pictures and a TV in the living room.There are six chairs and a table in the dining room. There is two lamps and a bed in my bedroom. I love my house very much.

 • 1.

  There are some pictures and a TV in the living room.

 • 2.

  Hoa’s house has three bedrooms.

 • 3.

  There are six chairs and a table in the dining room.

 • 4.

  Hoa doesn’t love her house.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 999
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm