Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 19

Ngữ pháp Unit 19 Outdoor activities lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 19 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 19 Outdoor activities - Các hoạt động ngoài trời. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 19

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Giới thiệu một người khác đang làm gì

He’s/ She’s + Ving. (Anh ấy/ Cô ấy đang …)

He isn’t/ She isn’t +Ving. (Anh ấy/ Cô ấy đang không …)

Eg: He’s/ She’s playing badminton. ( Anh ấy/ Cô ấy đang đánh cầu lông.)

2. Hỏi và trả lời về một người khác đang làm gì

What’s he/ she doing? (Anh ấy/ Cô ấy đang làm gì?)

=> He’s/ She’s + Ving. (Anh ấy/ Cô ấy đang ….)

Eg: What is he/ she doing? (Anh ấy/ Cô ấy đang làm gì?) => He’s /She’s skating. (Anh ấy/ Cô ấy đang trượt pa tanh.)

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 19 Outdoor activities dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 19, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 669
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

    Xem thêm