Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 My pets Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 16 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 16 My pets lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Tải file bài tập tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 My pets sách Global Success

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 16 My pets Online.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

 • Find the word has a different sound in the part underlined
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • Choose the correct answer
 • 1. I have …………….. hamsters.
 • 2. ….…….. is my parrot.
 • 3. Do you have …………… puppies?
 • 4. Do you have a bird? - No, I ……………..
 • 5. How many ………….. do you have?
 • 6. Those ………………. her pets.
 • Reorder the words to make sentences
 • 1. have?/ How/ goldfish/ you/ do/ many/
  How many goldfish do you have?
 • 2. dog/ very/ is/ clever./ My/
  My dog is very clever.
 • 3. like/ puppies/ best/ I/ the/
  I like puppies the best.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.099
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm