Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 13

Ngữ pháp Unit 13 My house lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 13 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 13 My house - Ngôi nhà của tôi. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 13

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hỏi và trả lời về các phòng trong nhà

Where’s the (phòng) ?( Phòng …. ở đâu vậy?)

-> It’s here. ( Nó ở đây.)

-> It’s there. ( Nó ở kia.)

Eg: Where’s the living room? ?( Phòng khách ở đâu vậy?)

->It’s here. ( Nó ở đây.)

-> It’s there. ( Nó ở kia.)

2. Hỏi và trả lời về vị trí của các đồ vật trong phòng.

Where are the (vật số nhiều) ? ( Những ….. ở đâu vậy? )

-> They’re + (vị trí) + (địa điểm)

Eg: Where are the lamps? ( Những cái đèn ở đâu vậy? )

-> They’re on the table. ( Chúng ở trên bàn.)

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 14 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 13 My house dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 908
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

Xem thêm