Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2

Ngữ pháp Unit 2 Our names lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 2 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 2: Our names - Tên của chúng tôi. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hỏi tên bằng Tiếng Anh

What’s your name? (Tên bạn là gì?)

My name’s + (tên). (Tên tôi là …)

Chú ý: ’s = is

Eg: What is your name? (Tên bạn là gì?)

My name’s VnDoc. (Tên tôi là VnDoc)

2. Hỏi tuổi bằng tiếng Anh

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m + (tuổi) + years old. (Tôi … tuổi)

Eg: How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine years old. (Tôi chín tuổi)

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 3 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2 Our names dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.409
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm