Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 At the zoo

Từ vựng Unit 20 At the zoo lớp 3

Tài liệu Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 At the zoo dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh Unit 20 lớp 3 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh bài 20 At the zoo - Tại sở thú. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 At the zoo

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. counting

/ kaʊntɪŋ /

: đang đếm

2. climbing

/ ˈklaɪ.mɪŋ /

: đang leo, trèo

3. dancing

ˈdɑːnsɪŋ/

: đang nhảy

4. horse

/ hɔːs /

: con ngựa

5. monkey

/ ˈmʌŋ.ki /

: con khỉ

6. peacock

/ ˈpiː.kɒk /

: con công

7. swinging

/ ˈswɪŋ.ɪŋ /

: đang đu

8. tiger

/ ˈtaɪ.ɡə r /

: con hổ

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 20 At the zoo, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

    Xem thêm