125 Bài Toán tìm X lớp 3

125 Bài Toán tìm X lớp 3 có lời giải là tài liệu do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, gửi tới các em học sinh. Qua đó giúp các em ôn tập và rèn luyện thêm kỹ năng để giải các dạng toán tìm X lớp 3. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô giáo cùng tham khảo!

Tham khảo thêm:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu 125 Bài Toán tìm X lớp 3 có lời giải bao gồm các dạng Toán tìm X lớp 3 từ cơ bản tới nâng cao. Mỗi dạng Toán có đáp án đi kèm. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập được về dạng Toán tìm X này cũng như củng cố thêm kiến thức Toán lớp 3.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

1. Dạng Tìm X số 1

Các bài toán tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với một chữ, còn vế phải là một số

X + 6276 = 9278X – 387 = 74868273 – X = 1372X + 3814 = 6482
4722 + X = 7483X – 6874 = 2849X + 417 = 4826762 + X = 5728
X – 1833 = 63829782 – X = 625X : 5 = 6283X : 2 = 1371
X : 6 = 6248X : 1424 = 7X : 4672 = 32486 : X = 2
X x 4 = 6272X x 3 = 70718568 : X = 2X x 4 = 8988

2. Dạng Tìm X số 2

Các bài toán tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với một chữ, vế phải là tổng, hiệu, tích thương của hai số

X + 3782 = 9124 – 4782X + 2637 = 1837 + 4782X + 4728 = 1562 x 7
X – 2394 = 7668 : 6X + 1378 = 9278 – 4789X – 3819 = 9378 – 8167
X – 5176 = 4791 + 8292X – 7462 = 1636 + 131X – 1537 = 124 x 7
X – 1398 = 7365 : 3X : 3 = 1837 + 1389X : 7 = 9267 – 8736
X : 4 = 7287 – 4134X : 3 = 124 x 4X : 6 = 420 : 5
X x 5 = 2794 + 5846X x 4 = 7826 - 4454X x 2 = 2846 – 1832
X x 6 = 1090 x 3X x 8 = 2336 : 2X : 3 = 384 x 6

3. Dạng Tìm X số 3

Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính, không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số

8163 – X + 2783 = 47823891 + X + 3718 = 9278X – 2739 + 7183 = 9282
7183 – X : 2 = 3791X x 3 – 1929 = 6666X + 1683 – 8193 = 1281
X – 3819 – 1838 = 1783X : 4 : 2 = 193X : 4 x 5 = 720
7272 – X – 1903 = 39214928 + 1829 + X = 8367X : 3 + 1893 = 5173
X x 5 –198 = 1892781 – X : 4 = 130X : 6 x 7 = 2338
X : 6 : 8 = 117X x 3 x 4 = 5796X + 1782 x 3 = 8648
X x 5 x 8 = 58406827 – X + 282 = 2894X – 2783 x 2 = 2421

4. Dạng Tìm X số 4

Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có hai phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số

(X + 3183) + 1622 = 68139273 – (X – 2883) = 1638(X – 2678) – 3713 = 1738
720 : (X + 41) = 5(X + 2783) + 1638 = 7163(X + 4781) : 5 = 1232
(X + 1683) : 3 = 1738(X + 1849) x 3 = 7374(X : 4) + 1783 = 2172
(X + 1737) + 1773 = 5271(X + 1783) – 6282 = 16728623 – (X + 1783) = 2842
(X - 928) x 3 = 3582(X + 2793) + 1132 = 6162(X – 3781) : 6 = 123
(X : 3) x 4 = 2848(X - 3639) : 4 = 2392(X - 5162) + 1673 = 8257
(X - 1783) + 2839 = 3571(X - 1738) x 5 = 2245(X + 179) : 3 = 1524

5. Dạng Tìm X số 5

Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa hai phép tính không có dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai

X + 291 + 167 = 371 + 167X : 6 + 267 = 767 - 254X – 718 – 320 = 149 + 682
X x 3 + 672 = 153 + 1245X – 583 + 283 = 827 – 129X x 5 – 178 = 783 + 289
X – 203 – 178 = 949 - 273X x 3 + 136 = 927 - 182X : 3 + 627 = 836 -178
X : 9 + 168 = 351 - 137X + 157 + 262 = 782 + 371X – 557 + 469 = 1745 x 4
X – 827 + 384 = 927 – 183X x 6 – 728 = 200 + 500X – 293 + 378 = 928 + 378
X – 683 – 782 = 825 : 5X : 5 + 153 = 163 + 273X + 167 + 626 = 398 + 1728
X + 521 + 172 = 922 + 278X x 4 – 178 = 825 + 245X : 7 – 562 = 8721 - 7356

6. Dạng Tìm X số 6

Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số

(X + 517) + 163 = 267 + 727(X + 68) + 672 = 937 - 129(X + 138) – 156 = 827 + 177
(X + 267) x 3 = 260 + 592(2667 - X) : 6 = 162 + 63(X + 153) + 274 = 847 + 163
(X – 672) – 137 = 173 + 372(X – 381) x 2 = 782 + 486(X + 178) – 172 = 728 + 382
(4883 – X) : 3 = 278 + 479(X + 391) + 481 = 163 + 936(X + 178) : 6 = 17 + 48
(X – 849) + 283 = 2472 : 3(X + 472) – 263 = 916 - 125(X + 183) + 284 = 836 - 137
(X + 382) + 249 = 725 + 163(X – 738) : 5 = 42 + 67(X - 168) – 781 = 728 x 4
(X - 178) x 5 = 178 + 382(X - 261) – 368 = 183 + 732(224 + X : 4) – 486 = 162 x 3

(Để xem trọn bộ lời giải của 125 câu hỏi Tìm X lớp 3, mời tải tài liệu về)

-----------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các em học sinh Bài tập Tìm X lớp 3 có lời giải. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
25 14.442
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Nâng cao

    Xem thêm