Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 15

Ngữ pháp Unit 15 At the dining table lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 15 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 15 At the dining table - Tại bàn ăn tối. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 15

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Đề nghị xem ai đó muốn ăn thứ gì không (một cách lịch sự)

Would you like some + (đồ ăn/ thức uống)? (Bạn có muốn một chút …. không?)

Yes, please. (Có, làm ơn)

No, thanks. (Không, cảm ơn)

Eg: Would you like some meat? ( Bạn có muốn dung một ít thịt không?)

->Yes, please.

-> No, thanks.

2. Hỏi và trả lời xem người khác muốn ăn/ uống thứ gì

What would you like to eat/ to drink? (Bạn muốn ăn/ uống gì?)

I’d like some + (đồ ăn/ thức uống), please. (Tôi muốn một chút …., làm ơn)

Eg: What would you like to eat?

( Bạn muốn ăn thứ gì? )

-> I’d like some chicken, please.

(Tôi muốn 1 ít thịt gà.)

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 16 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 15 At the dining table dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 15. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 784
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

Xem thêm