Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Từ vựng Unit 1 Hello lớp 3

Tài liệu Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh Unit 1 lớp 3 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh bài 1: Hello - Xin chào. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Vocabulary Unit 1 lớp 3 

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. bye

/baɪ/

: tạm biệt

2. goodbye

/ˌɡʊdˈbaɪ/

: tạm biệt

3. hi

/haɪ/

: xin chào

4. hello

/həˈləʊ/

: xin chào

5. how

/haʊ/

: như thế nào

6. I

/aɪ/

: Tôi

7. you

/ju/

: bạn

II. Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 1

Làm tiếp: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello sách Global Success Online

III. Bài tập vận dụng Tiếng Anh lớp 3 Global Success Unit 1

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Nice to __________ you!

A. talk

B. speak

C. meet

D. she

2. It is _____________ to see you today.

A. glad

B. hot

C. nine

D. fine

3. I am fine, ___________ you. __________ you?

A. thanks/ Do

B. thanking/ Is

C. thank/ Are

D. thank/ And

4. ____________ night, Mommy!

A. Fine

B. Good

C. Glad

D. sleep

5. I’m very well, thanks. How __________ you doing?

A. is

B. am

C. to

D. are

Xem đáp án

1. C

2. A

3. D

4. B

5. D

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 1 MỚI

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 3.317
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm