Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12

Ngữ pháp Unit 12 Jobs lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 12 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 12: Jobs - Nghề nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hỏi nghề nghiệp

a. What’s his job? (Nghề nghiệp của anh ấy là gì?)

He’s + a/an + (nghề nghiệp). (Anh ấy là …)

b. What’s her job? (Nghề nghiệp của cô ấy là gì?)

She’s + a/an + (nghề nghiệp). (Cô ấy là …)

2. Hỏi ai đó có phải là nghề gì không

a. Is he + a/ an + (nghề nghiệp)? (Có phải anh ấy là …. không?)

Yes, he is. (Đúng vậy)

No, he isn’t. (Không phải)

b. Is she + a/ an + (nghề nghiệp)? (Có phải cô ấy là …. không?)

Yes, she is. (Đúng vậy)

No, she isn’t. (Không phải)

3. Bài tập vận dụng

Writing practice

0. her/ farmer

What is her job? - She’s a farmer

1. his/ worker

__________________________________________

2. her/ nurse

__________________________________________

3. his/ teacher

__________________________________________

4. her/ pupil

__________________________________________

5. his/ doctor

__________________________________________

Xem đáp án

1. What’s his job? He’s a worker

2. What’s her job? She’s a nurse

3. What’s his job? He’s a teacher

4. What’s her job? She’s a pupil

5. What’s his job? He’s a doctor

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 13 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12 Jobs dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thịnh Nguyễn Thị Hồng
  Thịnh Nguyễn Thị Hồng

  hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy😳

  Thích Phản hồi 08:32 03/09

  Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

  Xem thêm