Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12

Ngữ pháp Unit 12 Jobs lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 12 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 12: Jobs - Nghề nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hỏi nghề nghiệp

a. What’s his job? (Nghề nghiệp của anh ấy là gì?)

He’s + a/an + (nghề nghiệp). (Anh ấy là …)

b. What’s her job? (Nghề nghiệp của cô ấy là gì?)

She’s + a/an + (nghề nghiệp). (Cô ấy là …)

2. Hỏi ai đó có phải là nghề gì không

a. Is he + a/ an + (nghề nghiệp)? (Có phải anh ấy là …. không?)

Yes, he is. (Đúng vậy)

No, he isn’t. (Không phải)

b. Is she + a/ an + (nghề nghiệp)? (Có phải cô ấy là …. không?)

Yes, she is. (Đúng vậy)

No, she isn’t. (Không phải)

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 13 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12 Jobs dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 661
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 KNTT

    Xem thêm