Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 6

Ngữ pháp Unit 6 Our School lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 6 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 6 Our school - Trường học của chúng tôi. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hỏi và trả lời đây có phải là thứ gì đó của chúng ta hay không

Is this our …? (Đây có phải là …. của chúng ta không?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

No, it isn’t. (Không phải)

Eg: Is this our classroom? (Đây có phải là lớp học của chúng ta không?)

Yes, it is. (Đúng vậy)

2. Đề nghị cùng đi đâu đó

Let’s go to the + (địa điểm). (Hãy đi tới …)

OK, let’s go. (Được, đi thôi)

Eg: Let’s go to the gym.

OK, let’s go

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 7 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 6 Our school dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 6.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

    Xem thêm