Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 tải nhiều nhất

Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 được VnDoc, sưu tầm chọn lọc từ những bộ đề chất lượng giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về các đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm)

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Bài 2: (1 điểm)

Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà \frac{1}{6} số cam. Số cam mẹ biếu bà là:

A. 21 quả cam

B 12 quả cam

C. 14 quả cam

D. 7 quả cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a) \frac{1}{3} Số con thỏ:                                                                    b) \frac{1}{4} Số quả cam

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 4: (0,5 điểm)

6dm 4mm = .... mm

Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64

B. 60

C. 604

D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm
...................................................................................................................................

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:
....................................................................................................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3

36 x 4

93 : 3

84 : 4

Bài 2: (1 điểm)

Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười?

Giải

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có \frac{1}{3} số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Giải

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: "Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển". Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở?

2. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 2

PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 569 đọc là:

A. Năm trăm sáu mươi chín.

B. Năm trăm chín mươi sáu.

C. Năm trăm sáu mươi năm.

D. Năm mươi sáu chín.

Câu 2. Gấp 3 lít lên 5 lần thì được

A. 3lít + 5 = 8 lít

B. 3 lít x 5 = 15 lít

C. 5lít – 3 = 2 lít

D. 5 lít x 3 = 18 lít

Câu 3. \frac{1}{3} của 93 kg là

A. 18 kg

B. 31 kg

C. 15 kg

D. 11 kg

PHẦN II: Làm các bài tập sau

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

310 + 40

422 - 114

25 x 3

48 : 2

Câu 2. Tìm x

a. x : 6 = 12

b. x × 4 = 84

Câu 3.. Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được \frac{1}{5} số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu mét vải?

Câu 4.. Hình bên có:

.........hình tam giác; Bộ đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

.........hình tứ giác.

3. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 3

PHẦN I: (3 ĐIỂM)

Chọn câu trả lời đúng

Bài 1. Số 981 đọc là:

A. Chín trăm tám mươi mốt

B. Tám trăm chín mươi mốt

C. Chín trăm tám mưoi

D. Chín mươi tám

Bài 2. 8 lít gấp lên 7 lần thì được:

A. 8 lít + 7 = 15 lít

B. 8 lít x 7 = 56 lít

C. 8 lít – 7 = 1 lít

D. 8 lít x 2 = 16 lít

Bài 3. \frac{1}{3} của 72 cm là:

A. 18 cm

B. 42 cm

C. 24 cm

D. 22 cm

PHẦN II. 7 ĐIỂM

Câu 1. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

28; 35; 42;........;……..;

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

310 + 59                                  55 x 7                            56 : 8                            85: 5

Câu 3. Tìm X:

a) x : 7 = 11

b) X x 4 = 84

Câu 4. Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh giỏi của lớp chiếm \frac{1}{3} tổng số học sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 5.

a) Vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm

b) Gấp độ dài đoạn thẳng đó lên 2 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Hãy vẽ đoạn thẳng CD

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 4

Bài 1: (1 điểm) Viết các số sau:

a) 62 chục và 9 đơn vị: ………………..

c) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số:……….......

b) 8 trăm và 3 đơn vị: …………………

d) Số nhỏ nhất có ba chữ số:…………….......

Bài 2: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

83 x 6

42 x 5

48 : 6

58 : 7

Bài 3: (1,5 điểm) Điền dấu thích hợp( >; =; <) vào chỗ chấm:

a)1hm ….. 50m + 46m

b) 5dam…...90m - 35m

c) 6hm……35dam + 25dam

Bài 4: (2 điểm) Tìm X:

a) X x 6 = 31 + 23

b) 42 : X = 6

Bài 5: (2 điểm)

a, Trong vườn có 63 cây cam và bưởi, biết \frac{1}{7} số cây đó là cây bưởi. Hỏi: Trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

b, Số cây cam trong vườn là bao nhiêu cây?

Bài 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽ

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 4

a. Trong hình vẽ trên có:…….tam giác; .............tứ giác (0,5đ)

b. Kể tên các góc vuông có trong hình vẽ trên: (1đ)

5. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 5

Phần 1- Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có nêu một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1/ Cho dãy số: 275; 295; 380; 258

Dãy số trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 295, 275, 258, 380

B. 380, 295, 275, 258

C. 258, 275, 295, 380

2/ Kết quả của phép tính 982 – 458 là:

A. 424

B. 526

C. 524

D. 442

3/ Kết quả của phép tính 7 x 6

A. 42

B. 13

C. 24

D. 76

4/ \frac{1}{6} của 54 kg là;

A, 6 kg

B, 8kg

C, 9kg

Phần II – Tự luận

Bài 1: tính

a/ 7 x 7 + 11 =…………………………………………………………………

b/ 7 x 10 - 54 = ……………………………………………………………….

c/ 17 : 5 = ……………………………………………………………….........

Bài 2: - Từ hai chữ số 3 và 7. Viết tất cả các số có hai chữ số?

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

- Từ ba chữ số 4, 1, 8. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau.

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

Số đã cho

6

0

7

Nhiều hơn số đã cho 4 đơn vị

Gấp 4 lần số đã cho

Bài 4: Năm nay em 7 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

Bài 5: Mẹ hái được 45 quả cam, Lan hái được số cam bằng \frac{1}{5} số cam mẹ hái. Hỏi Lan hái được bao nhiêu quả cam?

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………..........................

Các dạng Đề kiểm tra giữa kì lớp 3 môn Toán thường được tổng hợp các kiến thức đã học nửa đầu kỳ 1 của lớp 3, với thời gian làm bài là 40 - 45 phút. Đề thi gồm phần trắc nghiệm và Tự luận, giúp học sinh ôn thi cũng như củng cố kỹ năng làm Toán của mình, giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức Toán học, luyện giải đề để chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới đạt kết quả cao. Từ đó, cũng nắm được các dạng toán, bài tập thường gặp để khi làm bài thi không còn bỡ ngỡ nữa. Bên cạnh đó, còn giúp các thầy cô giáo tham khảo, ra đề thi cho học sinh của mình. Tất cả các Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán trên đều được biên soạn đầy đủ và đúng quy định, được sưu tầm từ các bài tập và các đề thi của các trường trên cả nước. Tài liệu cung cấp các dạng đề đa dạng, phong phú sẽ giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi thật hiệu quả.

Trên đây là: Bộ đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
234 109.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm