Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán được tải nhiều nhất

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 gồm phần trắc nghiệm và tự luận, làm trong thời gian 40 phút. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi học kì I sắp tới. Mời các em tham khảo các đề kiểm tra Toán giữa kì 1 lớp 3 mới nhất này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

2. ............- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 260

B. 340

C. 430

D. 240

3. \frac{1}{3} của 24kg là:

A. 12kg

B. 8kg

C. 6kg

D. 4kg

4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:

A. 410

B. 400

C. 140

D. 310

5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 9

6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

A. 18; 21; 24

B. 16; 17; 18

C. 17; 19; 21

D. 18; 20; 21

7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là:

A. 68cm

B. 86cm

C. 46cm

D. 76cm

8. Hình bên có:

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5hình tam giác

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 248 + 136

b) 375 - 128

c) 48 x 6

d) 49 : 7

Bài 2: Tính:

a) 84 x 7 – 99

b) 23 x 9 + 15

Bài 3: Tìm x:

a) x x 6 = 42

b) 24 : x = 4

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100

b. 989

c. 900

d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621

b. 619

c. 719

d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474

b. 374

c. 574

d. 484

Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. <

b. >

c. =

Câu 5: \frac{1}{5} của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m

b. 7m

c. 8m

d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ

b. 8 giờ

c. 9 giờ

d. 10 giờ

Câu 7: 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là :

a. 34

b. 304

c. 340

d. 7

Câu 8: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

a. 11 ngày

b. 21 ngày

c. 24 ngày

d.28 ngày

II. Thực hành:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361

541 - 127

54 x 6

24 : 6

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27

80 : 2 – 13

Câu 3: Tìm X

X x 4 = 32

X : 6 = 12

Câu 4: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được \frac{1}{5} số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A.1

B.13

C.42

D.48

Câu 2: 8m2cm = ……cm . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.82

B.802

C.820

D.8200

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là:

A.95

B.24

C.65

D.55

Câu 4: Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A.12

B.25

C.30

D.35

Câu 5: \frac{1}{6} của 48 m là:

A.8m

B.42m

C.54m

D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

A.770

B.707

C.777

D.700

II. Thực hành

Câu 1: Đặt tính rồi tính

635 + 218

426 - 119

56 x 4

45 x 6

Câu 2: Tính:

5 x 5 + 18

5 x 7 – 23

7 x 7 x 2

Câu 3: Tìm x

84 : X = 2

X : 4 = 36

Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó có là \frac{1}{3} số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh giỏi toán?

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Phần I: Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. 8 x 7 + 42 =?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

2. 7 x X = 56 thì X =?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

3. \frac{1}{6} của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

4. Tìm x biết:

96 : x = 3

A. x = 32

B. x = 303

C. x = 302

D. x = 203

5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ có số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: Mẹ có một tấm vải dài 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết \frac{1}{2} số vải đó. Hỏi mẹ đã may bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

Câu 1: 1dam = ….m

Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 10

B. 1

C. 100

D. 20

Câu 2: 32 : 4 = ….

Kết quả của phép tính là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 3: 20 : 4 x 5 = ….

Kết quả của phép tính là:

A. 30

B. 25

C. 20

D. 24

Câu 4: 14 giờ 30 phút hay còn gọi là:

A. 4 giờ chiều

B. 2 giờ chiều

C. 2 giờ 30 phút chiều

D. 2 giờ

Câu 5: \frac{1}{2} của 16 giờ là:……..giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 6

B. 8

C. 32

D. 14

Câu 6: 32 : X = 8. Thì X =?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

B. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 129 +245

b) 463 – 138

c) 36 x 7

d) 96 : 3

Bài 2: Tìm X:

a) 27 : X = 3

b) X : 7 = 18

Bài 3: Tính:

a) 48 x 4 – 29

b) 77 : 7 + 148

Bài 4: Lan sưu tầm được 18 con tem, Ngọc sưu tầm được số tem gấp 3 lần số tem của Lan. Hỏi Ngọc sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết quả đúng:

a. 32 giảm 4 lần

A. 32 - 4 = 28

B. 32 : 4 = 6

C. 32 : 4 = 8

b. 35 giảm 5 lần

A. 35 - 5 = 30

B. 35 : 5 = 7

C. 35 : 5 = 6

c. 24 giảm 3 lần

A. 24 - 3 = 21

B. 24 : 3 = 7

C. 24 : 3 = 8

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. \frac{1}{5} của 40 m là .... m;

b. \frac{1}{7} của 35 m là .... m;

Bài 3: Điền dấu <,>,= thích hợp vào chỗ chấm:

3m6cm….36cm

4dm3cm….43cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

156 + 217

463 – 118

45 x 5

54 : 6

Bài 2: Tìm x:

a) x : 6 = 5

b) x 7 = 70

Bài 3: Tính:

a) 19 x 4 – 37

b) 30 : 3 + 125

Bài 4: Bác An nuôi được 48 con thỏ, Bác Tâm nuôi gấp đôi số thỏ của Bác An. Hỏi Bác Tâm nuôi được bao nhiêu con thỏ.

Bài giải:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán trên, Các bạn có thể tham khảo thêm toàn bộ Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán năm học 2020 - 2021 kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu học tập hữu ích giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập và học Toán hiệu quả hơn.

Ngoài Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
432 172.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm