Bộ đề ôn tập kiến thức giữa kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số lớn nhất trong các số sau là 5348, 5438, 5834, 5843

A. 5348

B. 5438

C. 5834

D. 5843

Câu 2. Có 63 quả bóng bàn chia đều vào 7 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 10 quả bóng bàn

B. 9 quả bóng bàn

C. 19 quả bóng bàn

D.8 quả bóng bàn

Câu 3: Kết quả của phép tính 123 + 152 là:

A. 275

B. 215

C. 225

D. 235

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2m 11cm = …cm là:

A. 221

B. 220

C. 211

D. 201

Câu 5. Lan có 22 nhãn vở, Hoa có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

A. 88 nhãn vở

B. 68 nhãn vở

C. 78 nhãn vở

D. 75 nhãn vở

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Toán lớp 3

A. 10

B. 7

C. 8

D. 9

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tính

a. 105 + 428 : 2

b. 34 x 6 – 97

Câu 2. (2 điểm) Tìm x:

a) 102 + x = 257

b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 5 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 4 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ dưới đây có: …hình tứ giác, …hình tam giác, … góc vuông.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tính

a. 105 + 428 : 2

= 105 + 214

= 319

b. 34 x 6 – 97

= 204 – 97

= 107

b) Hai đoạn dây dài tất cả bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 2. (2 điểm) Tìm x:

a) 102 + x = 257

x = 257 – 102

x = 155

b) 500 – x = 100

x = 500 – 100

x = 400

Câu 3. (2 điểm)

Cửa hàng đã nhập về số kg gạo là

27 x 5 = 135 (kg)

Đáp số: 135 kg gạo

Câu 4 (1 điểm)

Hình vẽ có: 3 hình tứ giác, 5 hình tam giác, 2 góc vuông.

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

2. ............- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 260

B. 340

C. 430

D. 240

3. \frac{1}{3} của 24kg là:

A. 12kg

B. 8kg

C. 6kg

D. 4kg

4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:

A. 410

B. 400

C. 140

D. 310

5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 9

6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

A. 18; 21; 24

B. 16; 17; 18

C. 17; 19; 21

D. 18; 20; 21

7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 68cm

B. 86cm

C. 46cm

D.76cm

8. Hình bên có:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 248 + 136

b) 375 - 128

c) 48 x 6

d) 49 : 7

Bài 2: Tính:

a) 84 x 7 – 99

b) 23 x 9 + 15

Bài 3: Tìm x:

a) x x 6 = 42

b) 24 : x = 4

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100

b. 989

c. 900

d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621

b. 619

c. 719

d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474

b. 374

c. 574

d. 484

Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. <

b. >

c. =

Câu 5: \frac{1}{5} của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m

b. 7m

c. 8m

d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ

b. 8 giờ

c. 9 giờ

d. 10 giờ

Câu 7: 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 34

b. 304

c. 340

d. 7

Câu 8: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

a. 11 ngày

b. 21 ngày

c. 24 ngày

d. 28 ngày

II. Thực hành:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361                     541 - 127                         54 x 6                           24 : 6

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27                                                                80 : 2 – 13

Câu 3: Tìm X

X x 4 = 32                                                                X : 6 = 12

Câu 4: Một cửa hàng có 48 mét vải xanh và đã bán được 1/6 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

I. Trắc nghiệm

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A. 1

B. 13

C. 42

D. 48

Câu 2: 8m2cm = ……cm . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 82

B. 802

C. 820

D. 8200

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là:

A. 95

B. 24

C. 65

D. 55

Câu 4: Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A. 12

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 5: \frac{1}{6} của 48 m là:

A. 8m

B. 42m

C. 54m

D. 65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

A. 770

B. 707

C. 777

D. 700

II. Thực hành

Câu 1: Đặt tính rồi tính

635 + 218

426 - 119

56 x 4

45 x 6

Câu 2: Tính:

5 x 5 + 18

5 x 7 – 23

7 x 7 x 2

Câu 3: Tìm x

84 : X = 2

X : 4 = 36

...................

Ngoài tài liệu Bộ đề ôn tập kiến thức giữa kì 1 lớp 3 môn Toán trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Toán lớp 3 đầy đủ để học tốt Toán 3 hơn, giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi. Các em tham khảo thêm Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt; Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp của VnDoc. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
57 20.011
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm