Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kiến thức gồm các đề thi được chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, và các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

2. ............- 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 260

B. 340

C. 430

D. 240

3. \frac{1}{3} của 24kg là:

A. 12kg

B. 8kg

C. 6kg

D. 4kg

4. Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:

A. 410

B. 400

C. 140

D. 310

5. Kết quả của phép chia 36 : 4 là:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 9

6. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

A. 18; 21; 24

B. 16; 17; 18

C. 17; 19; 21

D. 18; 20; 21

7. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 68cm

B. 86cm

C. 46cm

D.76cm

8. Hình bên có:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 248 + 136

b) 375 - 128

c) 48 x 6

d) 49 : 7

Bài 2: Tính:

a) 84 x 7 – 99

b) 23 x 9 + 15

Bài 3: Tìm x:

a) x x 6 = 42

b) 24 : x = 4

Bài 4: Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có ba chữ số lớn nhất là:

a. 100

b. 989

c. 900

d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 621

b. 619

c. 719

d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 474

b. 374

c. 574

d. 484

Câu 4: 6 x 6.........30 + 5. Dấu cần điền vào ô trống là:

a. <

b. >

c. =

Câu 5: \frac{1}{5} của 35m là …….Số cần điền vào chỗ chấm là

a. 6m

b. 7m

c. 8m

d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……...Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 7 giờ

b. 8 giờ

c. 9 giờ

d. 10 giờ

Câu 7: 3m4cm = ………cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 34

b. 304

c. 340

d. 7

Câu 8: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

a. 11 ngày

b. 21 ngày

c. 24 ngày

d. 28 ngày

II. Thực hành:

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361           541 - 127             54 x 6              24 : 6

Câu 2: Tính:

5 x 7 + 27                                80 : 2 – 13

Câu 3: Tìm X

X x 4 = 32                                X : 6 = 12

Câu 4: Một cửa hàng có 48 mét vải xanh và đã bán được 1/6 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải xanh?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1: 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A. 1

B. 13

C. 42

D. 48

Câu 2: 8m2cm = ……cm . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 82

B. 802

C. 820

D. 8200

Câu 3: Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là:

A. 95

B. 24

C. 65

D. 55

Câu 4: Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A. 12

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 5: \frac{1}{6} của 48 m là:

A. 8m

B. 42m

C. 54m

D. 65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

A. 770

B. 707

C. 777

D. 700

II. Thực hành

Câu 1: Đặt tính rồi tính

635 + 218

426 - 119

56 x 4

45 x 6

Câu 2: Tính:

5 x 5 + 18

5 x 7 – 23

7 x 7 x 2

Câu 3: Tìm x

84 : X = 2

X : 4 = 36

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Ngoài Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
49 15.727
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 3 Xem thêm