Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 5

Ngữ pháp Unit 5 My hobbies lớp 3

Tài liệu Tiếng Anh Unit 5 lớp 3 gồm toàn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh bài 5 My hobbies - Sở thích của tôi. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hỏi và trả lời sở thích của bạn là gì

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

It’s …. (Nó là …)

I like …. (Tôi thích …)

Eg: What’s your hobby?

=> I like cooking/ It’s cooking

2. Hỏi và trả lời sở thích của anh ấy/cô ấy là gì

What’s his/ her hobby?

(Sở thích của anh ấy/ cô ấy là gì?)

It’s + …. (Nó là …)

He/ She likes …. (Anh ấy/ Cô ấy thích)

Eg: What’s his hobby? (Sở thích của anh ấy là gì?)

=> He likes taking photos. (Anh ấy thích chụp ảnh)

Xem tiếp: Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 6 MỚI

Tài liệu Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 5 My hobbies dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Global Success Unit 5.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 Kết nối

    Xem thêm