Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 At the dining table Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 15 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 15 At the dining table lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Tải file bài tập tại: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 At the dining table sách Global Success

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 15 At the dining table Online.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

 • Look and choose the correct answer
 • 1.
  1.
 • 2.
  2.
 • 3.
  3.
 • 4.
  4.
 • Choose the best answer
 • 1.….…………. you like orange juice? - Yes, I do. I love orange juice.
 • 2. A: What would you like to drink? B: …………………………………..
 • 3. Would you like some ………….? No, thanks. I’d like some drink.
 • 4. ….…….. you like some water? - Yes, please.

  A. What

 • 5. What is ……………. favourite food? - She likes beef
 • Reorder the words to make meaningful sentences
 • 1. for/ What/ have/ breakfast?/ you/ do/
  What do you have for breakfast?
 • 2. meat/ some/ like/ Would/ you/?/
  Would you like some meat?
 • 3. eat/ What/like/ you/ would/ to/?/
  What would like to eat?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 1.070
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm