Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Our bodies

Từ vựng Unit 4 Our bodies lớp 3

Tài liệu Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Our bodies dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh Unit 4 lớp 3 gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh bài 4: Our bodies - Cơ thể của chúng ta. Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Our bodies

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. body

(n) /ˈbɒdi/

: cơ thể

2. ear

(n) /ɪə(r)/

: tai

3. eye

(n) /aɪ/

: mắt

4. face

(n) /feɪs/

: mặt

5. hand

(n) /hænd/

: bàn tay

6. mouth

(n) /maʊθ/

: miệng

7. nose

(n) /nəʊz/

: mũi

8. open

(v) /ˈəʊpən/

: mở

9. touch

(v) /tʌtʃ/

: chạm

Trên đây là toàn bộ nội dung của Từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Our bodies, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
3 4.919
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Văn Thịnh
  Lê Văn Thịnh

  Vãi

  Thích Phản hồi 07:53 16/10

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm