Bài tập Unit 1 lớp 3 Hello sách Global Success Online

Bài tập Tiếng Anh 3 Unit 1 Kết nối tri thức

Nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề ôn tâp tiếng Anh Unit 1 Hello lớp 3 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự củng cố lại kiến thức môn Tiếng Anh trọng tâm trong bài mở đầu. Hãy vận dụng những bài học trên lớp để hoàn thành bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh nho nhỏ này nhé. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello sách Global Success.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the odd one out
 • Question 1
 • Question 2
 • Question 3
 • Choose the best answer
 • Question 1

  Nice ............ meet you!

 • Question 2

  See you ............!

 • Question 3

  Hello. ..............'m Linda

 • Question 4

  ........... night, Daddy!

 • Read the text and decide if the statement is true (T) or false (F)

  My name is Linda. I am nine years old. I am from America. I have got parents and a brother. My brother is a little boy. He is three. I am a pupil, but my brother is not a pupil. We are a happy family.

 • 1. The girl’s name is Linda
 • 2. Linda is 8 years old
 • 3. Linda has a mother, a father and a brother.
 • 4. Her brother is 3 years old.
 • 5. They are a happy family.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 4.957
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thái Nguyễn
  Thái Nguyễn

  rất hay

  Thích Phản hồi 16/11/22

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm