Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

Rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bộ 22 câu hỏi tiếng Anh luyện thi Rung chuông vàng lớp 3 có đáp án giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện những kỹ năng làm các dạng câu hỏi chắc chắn xuất hiện trong cuộc thi Rung chuông vàng năm 2020. 

1. What _____ your name?

A. am

B. is

C. are

2. How are you?

A. I'm nine. 

B. I'm five. 

C. I'm fine. 

3. What are you doing?

bo-cau-hoi-rung-chuong-vang-tieng-anh-lop-3

A. I’m playing chess

B. I’m watching TV

C. I’m reading

4. People often cook meal in ….

A. living room

B. bedroom

C. kitchen

5. I have …. book.

A. a

B. an

C. many

6. How many days are there in a week?

A. 5 days

B. 6 days

C. 7 days

7. What is it?

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

A. It’s a orange.

B. It’s an orange.

C. It’s orange.

8. The capital of Vietnam is……

A. Hanoi

B. London

C. Hue

9. Which animals are the pets?

A. cat, dog, lion

B. cat, rabbit, lion

C. cat, dog, rabbit

10. The dog is _____ the table

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3
A. on

B. in

C. under

11. What is it?

B R D I

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

12. What is it?

E S D K

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

13. What is it?

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

14. How many flowers?

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

15. What are you wearing?

Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 3

A. trouser

B. Skirt

C. dress

16. My mother teaches children at school. Who is she?

17. Where__ you from?

A: are

B: is

C: am

18. __. See you again.

A: Hi

B: Hello

C: Goodbye

19. Odd one out:

A: played

B: went

C: watched

D: visited

20. Odd one out:

A: Second

B: Seventh

C: Three

21. My new friend comes from___.

A: Malaysian

B: Malaysia

22. A month has four weeks. How many weeks are there in a month?

A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

ĐÁP ÁN

1 - B; 

2 - C; 

3 - B; 

4 - C;

5 - A;

6 - C; 

7 - B;

8 - A;

9 - C;

10 - C; 

11 - BIRD;

12 - DESK;

13 - Schoolbag;

14 - three;

15 - C;

16 - teacher;

17 - A; 

18 - C; 

19 - B;

20 - C;

21 - B;

22 - B;

Trên đây là Bộ câu hỏi Rung chuông vàng lớp 3 bằng tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
43 7.804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm