Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

Tiếng Anh 3 Unit 6: Stand Up!

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 6 Stand Up giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Read and match.

1. Sit

a. up, please.

2. Stand

b. your book, please.

3. Come

c. down, please.

4. Open

d. here, please.

Đáp án: 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

II. Put the words in order. Then read aloud.

1. may/ Sir,/ come/ in/ I/ ?

2. please/ quiet,/ be/ .

3. Miss/ I/ a/ ask/ question/ may/ Hien,/ ?

4. out/ may/ go/ I/ ?

Đáp án:

1. Sir, may I come in?

2. Be quiet, please.

3. Miss Hien, may I ask a question?

4. May I go out?

III. Circle the answer. (Khoanh tròn câu đúng)

1/ How are you?

a. I’m fine .Thank you.

b. I’m John.

2/ What color is this?

a. It’s black.

b. It’s a bag.

3/ What’s this?

a. Yes, it is.

b. It’s a pen.

4/ Is this a book?

a. It’s a pen.

b. No, it is not.

5/

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

a. Sit down.

b. Look at the board.

6/

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

a. Put your book away.

b. Raise your hand.

7/

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

a. Open your book.

b. Close your book.

8/

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

a. Stand up.

b. Sit down.

9/

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

a. Is this a book? Yes, it is.

b. Is this a pencil? Yes, it is.

10/

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

a. It’s a chair.

b. It’s a ruler.

Đáp án:

1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - b; 5 - b; 6 - a; 7 - b; 8 - a; 9 - b; 10 - a

IV. Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền 1 từ còn thiếu.

1. ………….. is her name?

2. …………… this? It is my friend.

3. What is ………….. name? She is Lan.

4. Is your house ………….? - No, it isn’t. It is small.

5. How …………… you today?

6. ……… your father young?

7. …….. old are you?

8. Is …………. sister tall?

Đáp án:

1 - What

2 - Who

3 - her

4 - big

5 - are

6 - Is

7 - How

8 - your

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm