Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

Tiếng Anh 3 Unit 6: Stand Up!

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 6 lớp 3 phần Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung Ngữ pháp tiếng Anh Unit 6 giúp các em học sinh củng cố kiến thức hiệu quả.

1. Reorder the word to make correct sentences.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

2. Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

3. Match each questions with each answers.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

4. Complete each question with one suitable words.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Stand Up!

ĐÁP ÁN

1. Reorder the word to make correct sentences.

1. Please come here.

2. Don’t make noise in class.

3. Keep quiet, boys and girls.

4. May I speak here?

5. Yes. Come in, please.

2. Underline the mistake in each sentence then rewrite the correct one.

1 - friends thành friend

2 - How thành Who

3 - do thành are

4 - friend thành friends

5 - I thành my

3. Match each questions with each answers.

1 - A; 2 - B; 3 - E; 4 - D; 5 - C

4. Complete each question with one suitable words.

1 - you

2 - name

3 - Is

4 - yes

5 - take

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Grammar kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm