Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 20: Where is Sa Pa?

Tiếng Anh Unit 20 lớp 3: Where is Sapa?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 20: Where is Sa Pa? được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh tốt hơn. Bài tập gồm nhiều dạng câu hỏi, giúp các em củng cố kiến thức đã được học trong Bài 20 tiếng Anh lớp 3 chương trình thí điểm.

I. Listen and fill in the blank: (CD – 89 student’s book)

1. A: Is this (1) _________________ ? 2. A: (3) ____________ is Can Tho, Nam?

B: Yes, it is. B: It’s in (4) __________ Viet Nam.

A: It’s (2) ___________________.

3. A: (5) __________! This is Hue.

B: Where is it, Mai?

A: It’s in (6) ____________ Viet Nam. It’s (7) ___________ from here.

4. A: Here is (8) _________________.

B: Is Ha Long Bay (9) _________ Hai Phong?

A: (10) ___________________.

II. Look at the picture and fill in the blank:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

III. Look at the picture and answer the questions:

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 20

1. Where is Ha Noi?

___________________

2. Where is Hue?

___________________

3. Where is Saigon?

___________________

4. Is Cu Chi near Saigon?

___________________

5. Where is Hoi An?

___________________

6. Is Hoi An near Hue?

___________________

IV. Read and write:

Hello. My name’s Phu. I am nine years old. There are three people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Phu Yen. It is in central Viet Nam. Phu Yen is between Binh Dinh and Khanh Hoa. It is very far from Ha Noi and Ho Chi Minh city. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. What is his name? ____________________________________

2. Is Phu Yen near Ha Noi? ____________________________________

3. How old is he? ____________________________________

4. Is Ho Chi Minh city near his place? ______________________________

5. How many people are there in his family? ___________________________

6. Are there mountains, rivers in his place? ____________________________________

7. Who are they? ____________________________________

8. Is it a bad place? ____________________________________

9. Where is Phu’s family? ____________________________________

10. Where is your place? ____________________________________

V. Write about your place:

1. What’s your name?

2. How old are you?

3. Where is your family?

4. Is it in north, central or south Viet Nam?

5. Are there mountains and trees in your place?

6. Is it beautiful?

ĐÁP ÁN

II. Look at the picture and fill in the blank:

1 - North;

2 - Central;

3 - South;

4 - Theater;

5 - Cinema;

6 - Water puppet;

7 - Hospital;

8 - Restaurant;

9 - Museum;

10 - Stadium;

III. Look at the picture and answer the questions:

1 - It is in the north Viet Nam.

2 - It is in the central Viet Nam.

3 - It is in the south Viet Nam.

4 - Yes, it is.

5 - It is in Quang Nam province.

6 - No, it isn't.

IV. Read and write:

1 - His name is Phu.

2 - No, it isn't.

3 - He is nine years old.

4 - No, it isn't.

5 - There are three people in his family.

6 - Yes, there are.

7 - They are Phu's father, Phu's mother and Phu.

8 - No, it isn't.

9 - They are in Phu Yen.

10 - It is Ha Noi.

V. Write about your place:

Gợi ý:

1 - My name is My Le.

2 - I am nine years old.

3 - My family is in Thai Binh province.

4 - It is in north Viet Nam.

5 - No, there isn't any mountains in my place.

6 - Yes, it is.

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 mới Unit 20: Where is Sa Pa?, mời các em tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
7 2.162
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm