Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe tiếng Anh lớp 3

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What's your name? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 3 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and number the picture

Bài nghe

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

1. A.

B.

2. A.

B.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

3. A.

B.

4. A.

B

-The end-

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name?

Listen and number the picture

1. B

2. A

3. B

4. B

Nội dung bài nghe

1. - Good morning, Tom

- Good morning, Tony. How are you?

- I’m fine, thank you. And you

- I’m very well

2. - How are you, Mai?

- I’m fine, thanks. This is my friend, Thuy.

- Nice to meet you, Thuy

- Nice to meet you, too

3. - Good morning, Miss Hien

- Good morning, children

- How are you today?

- We are fine, thank you

4. - My name is Mai. What’s your name?

- I’m Tony. I am from Australia

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 3 Unit 2: What's your name?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 2 lớp 3 nâng cao: What’s your name? (số 1),  .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm