Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 That's my school

Lý thuyết tiếng Anh lớp 3 theo Unit được VnDoc.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 tổng hợp kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong mỗi đơn vị bài học hiệu quả. Tài liệu tiếng Anh Unit 7 lớp 3 dưới đây gồm nhiều từ vựng tiếng Anh chỉ các loại phòng học tại Nhà trường, các tính từ miêu tả địa điểm và ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến cách giới thiệu 1 địa điểm với That/ This is và cách hỏi tính chất của một địa điểm.

Tài liệu Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 7 That's my school lớp 3 dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh lớp 3 gồm toàn bộ từ mới, cấu trúc ngữ pháp quan trọng có trong bài. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy!

I. Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh 3 Unit 7 That's my school

Dưới đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh quan trọng có trong bài:

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. School(n) /sku:l/trường học
2. Library(n) /laɪbrəri/thư viện
3. Classroom(n) /klɑ:sru:m/lớp học
4. computer room(n) /kəm pju:tə(r) ru:m/phòng máy tính
5. Playground(n) /pleɪ graʊnd/sân trường
6. Gym(n) /dʒɪm/phòng học thể dục
7. music room(n) /mju:zɪk ru:m/phòng học nhạc
8. art room(n) /ɑ:t ru:m/phòng học mỹ thuật
9. school yard(n) /sku:l jɑ:d/sân trường
10. Big(adj) /bɪg/to
11. Small(adj) /smɔ:l/nhỏ
12. Old(adj) /əʊld/
13. New(adj) /nju:/mới
14. Large(adj) /lɑ:dʒ/to, lớn
15. Beautiful(adj) /bju:tɪfl/đẹp
16. Modern(adj) /mɒdn/hiện đại
17. look at(v) /lʊk ət/nhìn vào
18. But/bʌt/nhưng
19. And/ænd/

II. Grammar - Ngữ pháp tiếng Anh 3 Unit 7 That's my school

1. Giới thiệu một địa điểm nào đó trong trường

(?) That is the + school facility.

Example

That is the school library. (Đó là thư viện trường.)

2. Hỏi tính chất của một địa điểm nào đó trong trường

(?) Is the + school facility + adj?

(+) Yes, it is.

(-) No, it is not.

Example

Is the gym new? (Phòng học thể dục mới à?)

Yes, it is. (Đúng thế.)

III. Phonics - Ngữ âm tiếng Anh 3 Unit 7 That's my school

Luyện phát âm những âm /g/, /l/ và những từ tiếng Anh dưới đây:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 7: That's my school

IV. Bài tập vận dụng

Fill in the missing letters to make meaningful words

1. B T I F U E A U L

_________________

2. R L E A Y

_________________

3. U T E C O M P R R O M O

_________________

4. Y G M

_________________

5. A P L Y U N G R O D

_________________

6. H O S C O L

_________________

7. S S R O C L O M A

_________________

8. L A I B R Y R

_________________

9. R G L E A

_________________

10. S I M U C

_________________

Đáp án

1. BEAUTIFUL

2. EARLY

3. COMPUTER ROOM

4. GYM

5. PLAYGROUND

6. SCHOOL

7. CLASSROOM

8. LIBARY

9. LARGE

10. MUSIC

Trên đây là toàn bộ Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 7 lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 3 cả năm tại đây: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao,... được VnDoc.com cập nhật liên tục.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
113 31.041
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm