Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Ôn tập từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 3: Hello do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 3: What’s your name? MỚI

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look and complete the words

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

1. N _ c e t _ m e e t y _ u

2. H _ _ l o

3. G _ _ d b _ e

II/ Complete the sentences with the words in the box

What’s

Goodbye

How

nice

friend

1. Hello, Miss Mai Anh. ______________ are you today?

2. This is my ______________, Hoa

3. It’s ______________ to meet you, John

4. ______________ your name?

5. Bye, class. - ______________, Mr Hung. See you tomorrow

III/ Translate the following sentences into English

1. Xin chảo! Bạn có khỏe không?

___________________________________________

2. Rất vui được gặp bạn!

___________________________________________

3. Tôi khỏe, cảm ơn. Còn bạn?

___________________________________________

-The end-

Đáp án kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

I/ Look and complete the words

1. Nice to meet you

2. Hello

3. Goodbye

II/ Complete the sentences with the words in the box

1. Hello, Miss Mai Anh. _____How_________ are you today?

2. This is my _______friend_______, Hoa

3. It’s _____nice_________ to meet you, John

4. _____What’s_________ your name?

5. Bye, class. - ______Goodbye________, Mr Hung. See you tomorrow

III/ Translate the following sentences into English

1. Hello! How are you?

2. Nice to meet you

3. I’m fine, thanks. And you?

Bài kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao, Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 5) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 3

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm